Olet täällä

VALAA – Vaikuttava ja laadukas ohjaus

VALAA – Vaikuttava ja laadukas ohjaus

Tavoitteet:

  • ymmärtää, kehittää ja edistää ohjausvuorovaikutustaitoja
  • tutkia vertaisryhmän, ohjaajan ja ohjattavien välistä vuorovaikutusta.

Hanke on innovatiivinen hanke, jossa ohjauksen vuorovaikutuksen tutkimuksessa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Haaga-Helian SalesLabia, jolloin hankkeessa saadaan biometristä dataa vuorovaikutuksesta. Lisäksi vuorovaikutuksen tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Projektissa keskeisenä fokuksena on myös ryhmäläisten oma reflektio toiminnastaan ja vuorovaikutuksestaan.

Projektissa mallinnetaan ohjausvuorovaikutuksen taitoja sekä levitetään niitä opettajakoulutuksissa ja työelämän erilaisissa oppimisympäristöissä.

Koordinaattori: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektipäällikkö: Eevastiina Gjerstad
Kesto: 2019–2020
Rahoittaja: Helia-Säätiö