Olet täällä

Työelämäpedagogiikka

Työelämäpedagogiikka

Tavoitteet:

  • korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistaminen siten, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita
  • tutkimus- kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen
  • pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös teknologisia välineitä ja digitalisaatiota
  • opiskelijoiden asiantuntijuuden, toimijuuden ja työelämätaitojen sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen
  • korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –pedagogiikassa
  • ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.

Korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön ja työelämäpedagogiikan vahvistaminen tulee parantamaan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä ja nopeuttamaan heidän siirtymistään työelämään. Samalla koulutuksen, ohjauksen, oppimisen ja osaamisen laatu parantuu.

Hanke toteutetaan 10 yliopiston ja 6 ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Hankkeen nimi: Työelämäpedagogiikka koulutuksessa – Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot
Koordinaattori: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos
Yhteyshenkilö: Annica Isacsson
Kesto: 2018–2020
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammattikorkeakoulu Arcada, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lappeenranna-Lahden teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Academi
Rahoittaja: Opetus- ja kultuuriministeriön (OKM) erityisavustus
Verkkosivuhttps://www.tyopeda.fi/