Olet täällä

Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

Hankkeessa perehdytettän erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita opettavaa ja ohjaavaa opetushenkilökuntaa sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisen ohjauksen menetelmien hyödyntämiseen. 

Tavoitteet:

  • vahvistaa ja kehittää välillisen kohderyhmän eli erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja
  • kehittää opettajien ja ohjaajien opetus- ja ohjaustaitoja monipuolisemmaksi mm. kohtaamaan vaativaa tukea tarvitsevia opiskelijoita soveltavan taiteen keinoin, vahvistamalla ohjauksellisesti opiskelijoiden sosiaalisia vuorovaikutustaitoja sekä saamalla heidän omaa osaamistaan näkyville  ja tukea työllistymiseen.
  • tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä sekä työllistymismahdollisuuksien parantamista taidelähtöisten menetelmien ja työhönvalmennuksellisen ohjauksen kautta.
  • Valmentaa työpaikoilla työelämän toimijoita siitä, miten he voivat vahvistaa erityistä tukea tarvitsevan oppijan osaamista ja yhdessä etsitään opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä
  • Laatia työkirja opetus- ja ohjaustilanteisiin osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien näkyväksi tekemiselle
  • Arvioida soveltavan taiteen menetelmien pedagogista hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä

 

 

Hankkeen nimi: Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena
Koordinaattori: Invalidisäätiö
Projektipäällikkö: Eija Honkanen
Kesto: 2019–2020
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Sirkus Magenta ry,
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Verkkosivut:  https://oppimisentaika.blogspot.com/
Julkaisu: Oppimisen taika hankkeen työkirja "Saanko näyttää maailmani sinulle - Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla"