Olet täällä

Malva – maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Malva – maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella. Hankkeessa etsitään keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista paremmin esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä. Hankkeessa toimitaan työpaikkaohjaajien tukena ja autetaan kehittämään yrityksiin kieli- ja kulttuuritietoista, voimavaralähtöistä työpaikkaohjausta sekä siihen soveltuvia mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä.

Tavoitteet:

  • kehittää ja pilotoida kieli- ja kulttuuritietoisen, voimavaralähtöisen työpaikkaohjauksen ja työhönvalmennuksen malli, joka juurtuu alueiden yritysten ja palveluntarjoajien käyttöön.
  • etsiä keinoja tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista, ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä.
  • kehitettää mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä työelämän ja oppilaitosten käyttöön

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset työttömät alle 30-vuotiaat nuoret ja yli 54-vuotiaat aikuiset, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä.

 

 

 

Hankkeen nimi: Malva – maahanmuuttajat valmentaen työelämään
Koordinaattori: Koulutuskeskus Salpaus
Projektipäällikkö: Leena Nuutila
Kesto: 2.3.2020–28.2.2022
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja LAB-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Lisätietoa: Koulutuskeskus Salpauksen verkkosivut