Olet täällä

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

KIVAKO

Hankkeessa kehitetään Suomessa harvemmin opiskeltujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa korkeakouluissa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

OKM

Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Teppo Varttala

Kesto: 2018-2020

Kumppanit: Haaga-Helia (vetovastuussa) sekä 17 muuta ammattikorkeakoulua ja yhdeksän yliopistoa

Rahoittaja: OKM

Hankkeen verkkosivut: www.kivako.fi