Olet täällä

Digisti Fiksu

Digisti Fiksu

Hankkeessa selvitetään käyttäjälähtöisesti kansalaisten kokemuksia digitaalisen tiedon, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä ja vaikutuksista arjessa. Hanke keskittyy erityisesti kolmeen väestöryhmään: nuoriin, maahanmuuttajiin ja ikäihmisiin.

Digisti Fiksu on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteinen hanke. Ammattikorkeakoulut kokoavat hankkeessa verkoston, joka tukee digitaalisen kansalaisuuden toteutumista Uudellamaalla.

Digisti Fiksun tavoitteena on edistää verkostoissa oppimista. Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia toimijoita ja hankkeita, joiden fokuksena on kehittää Uudellamaalla digitaalisia palveluja, tuotteita ja verkostoja. Tämä toimii parhaimmillaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun veturina Uudellamaalla, Itämeren alueella ja Euroopassa, mutta myös laajemmin globaalistuvassa maailmassa.

Hankkeen keskeiset tulokset konkretisoituna määrällisiksi tavoitteiksi:

  • kansalliset hankeideat: 3 ideaa
  • kansainväliset hankeideat: 3 ideaa
  • palvelumalliaihiot edelleen työstettäväksi: 3 aihiota
  • hankkeeseen eri toimintatavoilla osallistuvia yksittäisiä kansalaisia: 200 kansalaista
  • työpajoihin osallistuvia toimijatahoja: 60 yhteisöä, projektia, kolmannen sektorin toimijaa, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiota sekä julkisen ja yksityisten palveluntuottajaa .
  • verkostossa mukana olevia toimijoita hankkeen päättyessä: 100 toimijatahoa

logo

Koordinaattori: Metropolia
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Merja Drake
Kesto: 1.3.2016 – 28.2.2018
Rahoittaja: Uudenmaanliitto
Partnerit: Haaga-Helia, Laurea, Metropolia