Tilaa olla mukana: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitosten arkeen

Kuvituskuva: tilaa olla mukana

Koulutuksen tavoitteena oli edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksen arjessa ja vahvistaa henkilöstön tietoisuutta omasta roolistaan ja toiminnan merkityksestä näiden edistäjänä.

Koulutushanke on toteutettu vuosina 2020-2021.

Koulutuksen tavoitteena oli edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksen arjessa ja vahvistaa henkilöstön tietoisuutta omasta roolistaan ja toiminnan merkityksestä näiden edistäjänä. 

Koulutuksissa tuettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista oppilaitoksissa niin, että henkilöstö ja opiskelijat pääsivät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Koulutushankkeen teemat olivat: 

 • Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
 • Syrjintään puuttuminen 
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoinen opetus ja ohjaus sekä turvallisen tilan mahdollistaminen oppilaitoksissa 

Koulutuksessa kehitettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisia toimintatapoja ja malleja, jotka edistivät teemoja koulutuksen toiminnan eri areenoilla ja koulutuksen kaikissa vaiheissa. 

Hankkeen tuotoksina syntyi materiaaleja, malleja ja hyviä käytänteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen oppilaitoksessa. 

Hankkeessa oli kaksi koulutusosiota, jotka toteutettiin konsultatiivisella työotteella. Tämä mahdollisti koulutuksen vaikuttavuuden arjen käytänteisiin. Prosessia tuki oman työn kehittäminen.  Osioiden pohjalta koulutusprosessit rakentuivat eri kohderyhmille: ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö. Prosessia tuki oman työn kehittäminen. 

Koulutukset toteutettiin yhteystyössä Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. 

Koulutusosiot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella, 2 op

Teemat

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetuksen ja ohjauksen kehikkona
 • Moninaisuustietoinen opetus- ja ohjauskäytäntö
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu prosessina

Kohderyhmät: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen henkilöstö

Koulutuksessa:

 • Kehitettin toimintaa, joka tukee opiskelijaa hyvän, tasapainoisen ja sivistyneen ihmisen tavoitteissa.
 • Perehdyttiin moninaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemisen muotoihin.
 • Ohjauksellisen pedagogiikan ja konsultaation keinoin lisättiin henkilökunnan tietoisuutta ja osaamista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja sukupuolittuneiden urapolkujen vähentämiseksi.
 • Tuettiin oppilaitoksia elävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun, ja tunnistettiin jokaisen toimijan henkilökohtainen merkitys sen toteuttamisessa.

Lukiokoulutuksessa tehtiin OPS-perusteisiin nojaavaa analyysiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä laaja-alaisen oppimisen osa-alueiden yhteydestä toisiinsa.
Ammatillisessa koulutuksessa tutkitiin erityisesti HOKS-prosesseja sekä työssä tapahtuvan oppimisen käytänteitä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vapaassa sivistystyössä, 5 op

Teemat

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetuksen ja ohjauksen kehikkona
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus prosessina
 • Moninaisuustietoinen pedagoginen työote

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön henkilöstö

Koulutuksessa:

 • Vahvistettiin ennakkoluuloja ja normeja purkavia, kaikkien turvallisuutta edistäviä työtapoja pedagogisessa työssä.
 • Tuettiin osallistujien toimintaorganisaatioiden lakisääteistä tasa-arvo - ja yhdenvertaisuustyötä.
 • Luotiin toiminnallisia välineitä edistämään toimijoiden pedagogista osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä siten, että sukupuolittuneisuus vähenee ja kokemukset syrjinnästä oppilaitosyhteisössä vähenevät.

Koulutuksessa käytettiin osallistavia menetelmiä opetuksen, ohjauksen ja opiskelun käytänteiden tutkimisessa ja kehittämisessä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tilaa ja niistä johdettuja käytänteitä arvioitiin tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisesti. Osallistujien osaamista vahvisti koulutuksen nivominen oman työn kehittämiseen.

Tietoa koulutuksista

Koulutushanke on toteutettu 2020-21.

Kenelle: Toisen asteen koulutus sekä vapaa sivistystyö

Hinta: Koulutushanke oli OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi
Kestävää arviointia
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
Oppijan rinnalla
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)
Voimaa vahvuuksista
Opetustoimen henkilöstökoulutus (maksuton)