Tietoa koulutusuudistuksesta

Lead paragraph

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koulutusuudistus on suuri koulutukseen liittyvä muutoshanke, joka uudistaa tutkinto-opiskelua ja tarjoaa laajemmin opintoja myös jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Koulutusuudistus on muotoillut ammattikorkeakoulututkinnoille ja jatkuvan oppimisen ratkaisuille dynaamisen oppimisen ympäristön sekä vastannut paremmin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin.

Koulutusuudistuksen tavoitteet

Haaga-Heliassa opiskelusta halutaan koulutusuudistuksen myötä tehdä opiskelijalle entistä joustavampaa ja henkilökohtaisempaa. Uudistuksen on tarkoitus päättyä vuoteen 2023 mennessä.

Koulutusuudistuksen jälkeen Haaga-Heliassa on selkeät hakukohteet, uudistunut opetussuunnitelma, henkilökohtaiset oppimispolut sekä sujuvat jatko- ja täydennysopinnot. Näillä uudistuksilla opintoihin lisätään entisestään työelämä- ja opiskelijalähtöisempiä näkökulmia.

Koulutusuudistuksesta saat parhaiten lisätietoa omalta opinto-ohjaajaltasi. Lähtökohtana on, että opiskelijat tekevät opintonsa loppuun sen opetussuunnitelman mukaisesti, millä he ovat opintonsa aloittaneet.

Suosittelemme teitä katsomaan yhdessä opinto-ohjaajanne kanssa, mitä koulutusuudistus mahdollisesti tarkoittaa teidän opinnoissanne. 

Uudet hakukohteet

Haaga-Helialla on vastaisuudessa yhteensä 13 hakukohdetta, joista kahdeksan on suomenkielisiä. Jotkut hakukohteista jakautuu päivä- ja monimuoto-opintoihin.

Hakukohteiden lisääntymisen myötä opiskelija voi rakentaa entistä vapaamman ja monialaisemman ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävän opintopolun.

Kaikille yhteiset perusopinnot tuovat joustavuutta opintojen aikatauluttamiseen, kun sisällöllisesti samanlaisia kursseja on tarjolla entistä useammin Haaga-Helian eri kampuksilla.

Yhteisesti määriteltyjen osaamistavoitteiden kautta varmistetaan yhteinen osaamispohja eri asiantuntijaopinnoilla, vaikka toteutukset kuvastavatkin järjestettävän tutkinnon näkökulmaa.

Uudet suomenkieliset hakukohteet olivat ensimmäistä kertaa opiskelijoiden valittavana syksyn yhteishaussa 2021. Tammikuussa 2022 aloittavat tradenomi ja it-tradenomi -tutkintojen opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa.

Koulutusuudistuksen syksyn ohjaus- ja projektiryhmät ovat:

Ohjausryhmä:

  • Minna Hiillos (puheenjohtaja)
  • Matti Kauppinen
  • Salla Huttunen
  • Ari Hälikkä
  • Katja Komulainen

Projektin koordinointiryhmä:

  • Osaamisaluejohtaja Niina Kinnunen (koulutusuudistuksen prosessijohtaja)
  • kehityspäällikkö Johanna Mutikainen
  • johdon assistentti Sari Mäkinen.

Jos sinulla on kysyttävää koulutusuudistukseen liittyen, kysy omalta opinto-ohjaajaltasi tai voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen koulutusuudistus@haaga-helia.fi