Tervetuloa Master-opiskelijaksi

Kuvituskuva

Lead paragraph

Onnittelut opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut kehittämään osaamistasi Haaga-Helian Master-koulutuksiin.

Tältä sivulta löydät opintojen aloitukseen tarvittavat tiedot ja materiaalit koskien Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Master-koulutuksia:

Tutustu huolellisesti tämän sivun materiaaleihin, joista löydät tarkemmat tiedot esimerkiksi opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvistä yksityiskohdista, lukuvuodelle ilmoittautumisesta sekä todistuskopioiden toimituksesta.

Muista varmistaa opiskelupaikan seuraavasti:

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi ensisijaisesti sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Tallenna vaadittavat kopiot koulu- ja työtodistuksista hakemuksellesi Oma Opintopolku -palvelussa myös 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Alkuperäisiä todistuksia ei tarvitse tarkistuttaa kampuksella. Ammattikorkeakoulu voi tarkistaa työkokemuksen suoraan työnantajalta. Alkuperäiset todistukset tulee näyttää hakijapalveluissa vain, jos otamme sinuun erikseen yhteyttä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut opiskelijavalinnan perusteena olevien tietojen oikeellisuuden.
 • Uudet opiskelijat tunnistautuvat sähköisesti. Lue ohjeet tunnistautumiseen.

Huom! Opiskelijalla edellytetään olevan oma tietokone käytettävissään opintojen aikana heti ensimmäisestä opetusviikosta lähtien.

Koulutuksen rakenne

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja tavoiteaika tutkinnon suorittamiselle on 1,5 vuotta. Tutkintoon sisältyy 20 opintopistettä yhteisiä opintoja, 20 opintopistettä suuntautumisopintoja, 30 opintopisteen opinnäytetyö sekä 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja. Tutkinnon ainoa pakollinen opintojakso on Tutkimuksellinen kehittäminen.

Tutustu oman koulutuksesi opintorakenteeseen, suuntautumisvaihtoehtoihin ja opintojaksokuvauksiin alla olevien linkkien kautta. Huomio, että vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä opintoja kaikista suuntautumisista.

Opetuskieli

Master-tutkintojen opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä vähintään kohtalaista englanninkielen luetun ymmärtämistä. Opinnäytetyön voi laatia suomenkielen lisäksi myös englanninkielellä, jos se on tarkoituksenmukaista kohdeorganisaation näkökulmasta. Yhteisten opintojen opetuskieli on suomi, mutta opintojaksoissa hyödynnetään usein myös englanninkielistä aineistoa. Suuntautumisten opintojaksoja on suuntautumisesta riippuen tarjolla sekä suomen- että englanninkielisiä tai vain englanninkielisiä opintojaksoja. Suomenkielisessä tutkinnossa suomenkielisiä opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä ja suosittelemme vahvasti suorittamaan ainakin yhden opintojakson englanniksi. Opinnäytetyön voi halutessaan tehdä englanninkielisenä, kunhan englanninkielisten opintosuoritusten kokonaismäärä ei ylitä 70 opintopistettä.

Opintojen suunnittelu

Ensimmäisen opiskelulukukauden (syksy 2022) opintoihin on suositeltavaa valita yhteisiä opintoja sekä suuntautumisen opintoja. Opintojen tahti on yksilöllistä, mutta tavoiteaikainen valmistuminen edellyttää 30 opintopisteen kertymää lukukauden aikana. Useimmat opiskelijat suorittavat 3-5 opintojaksoa (15-25 opintopistettä) yhden lukukauden aikana, sekä tekevät samanaikaisesti opinnäytetyötä. Huomioi, että viiden opintopisteen opintojakso tarkoittaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä sisältäen opetustunnit.

Opinnoista kannattaa rakentaa henkilökohtainen suunnitelma ainakin karkealla tasolla jo opintojen alussa. Tavoiteaikainen (1,5v) suunnitelma voi rakentua esimerkiksi seuraavasti:

 1. lukukausi: Yhteisiä opintoja 10 op; Suuntautumisen opintoja 10 op; Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op
 2. lukukausi: Yhteisiä opintoja 5 op; Suuntautumisen opintoja 5 op; Vapaavalintaisia opintoja 10 op ja Opinnäytetyö 10op
 3. lukukausi: Suuntautumisen opintoja 5 op; Vapaavalintaisia opintoja 10 op ja Opinnäytetyö 10 op + 10 op

Yhteisistä opinnoista (Data-analytiikka/Tulevaisuuksien tutkimus/Oppimista edistävä organisaatio/Organisaatiot muutoksessa) on tarjontaa ympäri lukuvuoden sekä suomen- että englanninkielellä. Suuntautumisen opintojen suunnittelussa on tärkeä huomioida myös tarjonnan ajankohta, koska kaikki suuntautumisten opintojaksot eivät ole tarjolla molemmilla lukukausilla ja joitain suuntautumisen opintojaksoja voi lukukaudella olla tarjolla vain englanninkielisenä toteutuksena. Tutustu opetussuunnitelmaan ja tee suunnitelma ensi syksyn opinnoistasi alla olevan opintotarjontalistauksen avulla:

Opinnäytetyön aihetta on hyvä ryhtyä kehittämään heti opintojen alettua, jotta opinnot voi rakentaa tukemaan opinnäytetyön sisältöjä. Pakollinen opintojakso Tutkimuksellinen kehittäminen/Applied Design Research -opintojakso on ajankohtainen silloin, kun opinnäytetyölle on aihe. Opinnäytetyön voi aloittaa heti opintojen alkaessa tai viimeistään toisen lukuvuoden alussa. Mikäli kirjoitat opinnäytetyön englanniksi, suosittelemme, että suoritat pakollisen opintojakson ja suuntautumisen opintoja englanninkielellä.

Opintosuunnitelma viimeistellään korkeakoulun HOPSiin (henkilökohtainen opintosuunnitelma) lokakuun aikana. Opintojen alussa on tärkeintä tunnistaa oman suunnitelman mukaiset opintojaksot syyslukukaudelle ja ilmoittautua näille opiskeluoikeuden alettua. Osa suuntautumisen opintojaksoista täyttyy nopeasti ilmoittautumisista ja on hyvä valita suunnitelmaan myös pari ylimääräistä vaihtoehtoa, jos ilmoittautuminen ei tuo paikkaa valitsemallesi toteutukselle. Löydät lisää tietoa ilmoittautumisesta ja opintojen suunnittelusta Master-opiskelijoiden orientaatioalustalta, jonne pääset kirjautumaan tunnuksillasi elokuussa (kirjautumisohjeet löydät myös Tervetuloa-sivuilta).

Varaa kalenteriisi myös suuntautumiskohtaiset Master-seminaarit (ent. suuntautumisen ilta), jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi sekä opinnäytetyön aiheen suunnittelua ja rakentumista. Syksyn aikana sinun odotetaan osallistuvan vähintään yhteen seminaareista, mutta kaikkiin saa osallistua. Lähtökohtaisesti seminaarit pidetään kampuksella. Huom! Strateginen ajattelu ja johtaminen -suuntautumisen seminaarit pidetään verkossa.

Pasila:

 • 31.8. klo 17.40-20.30 suomeksi
 • 4.10. klo 17.40-20.30 in English
 • 17.11. klo 17.00-20.30 suomeksi

Porvoo:

 • 14.9. ja 1.11. klo 17.15-20.15

Opintojen aloitus

Ennen orientointia

Tutustu Master-opiskelijasivujen sisältöihin ja aloita orientoituminen opiskeluun jo ennen varsinaisia orientointi-iltoja. Elokuussa viikolla 31 saat sähköpostitse kutsun Master-opiskelijoiden perehdytysmateriaaleihin. Jos et ole saanut sähköpostia tai Haaga-Helian tunnukset eivät toimi perjantaihin 12.8. mennessä, ota yhteyttä: opintopalvelut.pasila(at)haaga-helia.fi. 

Orientointimateriaalien avulla voit tutustua koulutuksen rakenteeseen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekoon. Saat myös ohjeet Haaga-Helian järjestelmiin kirjautumisesta sekä syksyn opintojaksoille ilmoittautumisesta. Orientointimateriaaleissa esitellään myös suuntautumisopinnot, koska teet alustavan valinnan suuntautumisesta ennen orientointia.

Haaga-Helian opiskelijatunnukset saatuasi: 

 • Kirjaudu Moodleen ja tutustu orientaatiomateriaaleihin: Master-opiskelijoiden orientaatioalusta.
 • Kirjaudu koulun sähköpostiin ja tee tarvittaessa edelleenlähetys koulun sähköpostista omaan sähköpostiisi.
 • Lataa ja kirjaudu Zoom- ja Teams -verkkokokousohjelmiin. Ohjeet löytyvät IT-palveluiden sivuilta.
 • Ilmoittaudu syksyn opintojaksoille ja varaa suuntautumisen illat kalenteriisi (ilmoittautumisia voi täydentää myöhemmin tarvittaessa, joten ilmoittaudu vain opintojaksoille, joille aiot osallistua)
 • Valitse suuntautumisesi ja ilmoita valintasi tämän linkin kautta viimeistään tiistain 16.8.2022 aikana

Opintojen suunnitteluun ja teknisiin asioihin on saatavilla tukea elokuun alussa verkko-ohjauksen muodossa. Tarkemmat tiedot ilmoitamme elokuun toisella viikolla saapuvassa viestissä.

Orientointi-illat

Orientointi opiskeluun ja opintoihin järjestetään kahtena arki-iltana ennen varsinaisen lukuvuoden alkua. Ensimmäinen ilta tiistaina 16.8. on kaikille uusille Master-opiskelijoille yhteinen ja jälkimmäinen ilta to 18.8. pidetään suuntautumisten ryhmissä. Osallistuminen molempiin iltoihin on pakollista. Mikäli kuitenkin olet estynyt osallistumasta, lähetä viesti osoitteeseen master(at)haaga-helia.fi.

Tiistaina 16.8. klo 17.00-19.00 orientointi järjestetään verkkotapaamisena Zoomissa, johon saat linkin 12.8. sähköpostitse. Tapaamista varten tarvitset toimivan verkkoyhteyden ja laitteen, jolla liityt tapaamiseen (puhelin, tabletti tai tietokone). Illan aikana saat tietoa opintojen suunnittelusta ja käytännöistä, sekä tutustut Haaga-Helian Master-tiimiin.

Keskiviikkona 17.8. klo 17.00-19.00 pidetään Porvoon opiskelijoiden yhteinen orientointi ja tapaaminen järjestetään Porvoon kampuksella.

Torstaina 18.8. klo 16.30-19.00 suuntautumisten infot järjestetään Pasilan kampuksella. Illan aikana saat lisätietoa valitsemastasi suuntautumisesta sekä tapaat muita suuntautumisen opiskelijoita. Tapaaminen valmistaa sinua suuntautumisen opintoihin sekä tarjoaa mahdollisuuden tutustua opiskelijakollegoihin, joilla on samoja ammatillisia tavoitteita kanssasi.  

Opintojen suunnitteluun ja teknisiin asioihin on saatavilla tukea myös orientointiviikon aikana, josta kerromme vielä tarkemmin elokuussa saapuvassa viestissä. Yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet orientointi-iltoihin lähetetään sinulle koulun sähköpostiin viimeistään perjantaina 12.8. Muista siis käydä kirjautumassa sähköpostiisi ja tarvittaessa uudelleenohjaa postit sellaiseen osoitteeseen, jota aktiivisesti seuraat.

Master-opiskelu
Yhteystiedot, Master-opinnot