Olet täällä

Opas: Miksi Lean on tehokas

Opas: Miksi Lean on tehokas

Lean on jatkuvaa kehittämistä, jolla haetaan ratkaisuja käytännön ongelmiin liiketoiminnassa. Siinä tunnistetaan ja eliminoidaan organisaation toiminnoissa esiintyvä hukka nopeasti ja tehokkaasti, pienennetään kustannuksia ja parannetaan laatua.

Lean on siis tapa ajatella ja toimia siten, että jokainen organisaation jäsen parantaa omaa tekemistään ja työhönsä liittyviä toimintoja käytännön työssä, päivittäin. Tavoitteena on sujuvampi ja tehokkaampi toiminta päivittäisissä prosesseissa.

Kokoammasse oppaassa käymme läpi seuraavia asioita: 

  • Mitä Lean on?
  • Lean poistaa Hukkaa
  • Liiketoiminnan 8 Hukkaa
  • Parannusidean käsittely Lean sykli
  • Lean ja palvelumuotoilu kumpaa käytän?
  • Millaisiin tilanteisiin Lean sopii?
  • Miksi opiskelisit Lean kehittämistä?
  • Haluatko oppia Lean kehittämistä

Lataa opas