Tasa-arvoa ja reformia

Kuvituskuva

Ammatillisen koulutuksen käytännöillä on suuri vaikutus tasa-arvon toteutumiseen.

Tasa-arvoa ja reformia -hankkeessa järjestettiin vuosina 2017-2020 konsultoivaa tasa-arvokoulutusta ja tuotettiin tasa-arvoa edistävää materiaalia yhdessä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Reformin mukanaan tuomia painopisteitä olivat opintojen henkilökohtaistaminen ja työssä järjestettävän koulutuksen kehittäminen.

Koulutuksen tavoitteena oli

  • vahvistaa tasa-arvosuunnitelmien toteutumista ammatillisessa koulutuksessa
  • edistää opiskelijoiden ja henkilöstön osallisuutta tasa-arvotyössä siten, että he pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon näkökulmasta
  • tuottaa malleja ja toimintatapoja, jotka edistävät tasa-arvoa ammatillisen koulutuksen kaikissa vaiheissa ja eri tasoilla
  • tiivistää yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja työpaikan edustajien välillä, jotta tasa-arvo toteutuu kattavasti myös työssä järjestettävässä koulutuksessa
Koulutuksen teemat

Koulutus oli valtakunnallinen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Koulutusta koordinoi Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja mukana ovat kaikki Suomen ammatilliset opettajankouluttajat eli Hämeen, Tampereen, Jyväskylän sekä Oulun ammattikorkeakoulut. Teimme yhteistyötä myös Ekvalita Ab:n kanssa.

Ekvalitan koordinoima hanke Renovering av könsnormerna i yrkesskolan - Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin vastasi ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeista.

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Koulutus oli tarkoitettu sekä ammatillisten oppilaitosten että työpaikkojen edustajille.

Aikataulu: Koulutus toteutettiin vuosina 2018-2020.

Hinta: Koulutus oli OPH:n maksutonta koulutusta.

Hanke toteutettiin vuosina 2017-2020. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi