Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Haaga-Heliassa

Haaga-Helian tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma kuvaa Haaga-Helian opiskelijoiden ja henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskäytänteitä. Suunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sovelletaan Haaga-Heliassa erityisesti:

  • opiskelijavalinnoissa
  • opintojen organisoinnissa
  • opiskelijoiden toiminnassa opetuksen yhteydessä ja opiskelijoiden välisessä toiminnassa keskenään sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan välisessä toiminnassa
  • arvioinnissa
  • henkilöstövalinnoissa
  • työtehtävien tasossa ja palkkauksessa
  • toimipisteiden, yksiköiden ja ohjelmien välisenä tasa-arvona
  • henkilöstön oikeuksina ja velvollisuuksina.