Haaga-Helian strategia | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Olet täällä

Haaga-Helian strategia

Haaga-Helian strategia

Haaga-Helian Missio, Visio, Osastrategiat, Mahdollistajat ja Arvoperusta.

 

Haaga-Helian ovet työelämään ovat entistä laveammin auki

Olemme Haaga-Heliassa tehneet paljon strategista työtä seuraavaan sopimuskauteen 2021–2024 valmistautuessamme. Uuden strategian 2021–2030 valmistelutyö aloitettiin viime syksynä verkkoaivoriihellä. Siihen osallistui lähes 3000 henkilöä, jotka edustivat opiskelijoitamme, henkilöstöämme, alumnejamme sekä yhteistyökumppaneitamme. Verkkoaivoriihen toteutti Fountain Park Oy, ja saimme hyvän arvion edellisestä strategiakaudesta sekä uusia ajatuksia tulevaan. Yleisellä tasolla voimme todeta olevamme täysin oikealla tiellä.

Syksyisen verkkoaivoriihen jälkeen työ jatkui yksiköissä, johtoryhmässä, esimiesfoorumeissa ja opiskelijakunnassa. Lopuksi vielä koko henkilöstöllä oli kommentointi- ja keskustelumahdollisuus. Hallitus käsitteli strategiaa neljässä kokouksessaan ja hyväksyi sen helmikuun alussa. Strategia on siis oikeasti syntynyt vahvan yhteistyön tuloksena.

Missiomme pysyy samana eli Haaga-Helia avaa ovet työelämään. Kaikki tavoitteemme tähtäävät opiskelijoittemme laadulliseen työllistymiseen ja haluamme pitää ovet auki työelämään. Visiotasolla toteamme olevamme kansainvälinen ja rohkea työelämän uudistaja. Vertailukohtamme on kansainväliset markkinat, ja teemme rohkeitakin kokeiluja. Emme siis halua olla keskimmäisen rivin keskimmäinen, vaan tavoittelemme kärkisijoja – joskus myös hallitulla riskillä.

Strategiatyön aikana profiilimme tarkentui ja täydentyi. Se koostuu neljästä tärkeästä elementistä: palveluliiketoiminnasta, myynnistä, yrittäjyydestä ja korkeakoulupedagogiikasta. Edellisen strategiakauden termi palvelu muuttui bisneslähtöisemmäksi palveluliiketoiminnaksi, ja uutena elementtinä liitimme profiiliimme korkeakoulupedagogiikan, jota digitaalisen transformaation maailmassa tarvitsemme enemmän kuin koskaan.

Osastrategioiden määrä pysyy kolmena. Toimintamme tärkein kivijalka on jatkuvan oppimisen ja ohjauksen innovatiiviset ratkaisut. Huomionarvoista on se, että meillä Haaga-Heliassa kaikki oppiminen on jatkuvaa oppimista. Tätä kivijalkaa tukevat uutta osaamista luova soveltava tutkimus sekä vaikuttavat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Haluamme integroida tutkimuksen opetukseen ja haluamme olla vahvasti verkostoitunut sekä kotimaassa että ulkomailla.

Osastrategioiden perustana ovat fantastiset haagahelialaiset, opiskelijoiden ja henkilöstön innostava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö. Me kaikki osaltamme vastaamme yhteisömme hyvinvoinnista ja innostuneisuudesta. Meiltä myös odotetaan kaikissa tilanteissa ammattimaisuutta, sillä osastrategiat toteutuvat vain vahvalla yhteisellä ajanmukaisella osaamisella.

Meillä on viisi tärkeätä arvoa. Rohkeus viittaa vahvaan kokeilukulttuuriin. Vastuullisuus näkyy mm. ilmastositoumuksessamme ja sijoituspolitiikassamme. Yhdessä tekeminen kertoo, että yhdessä toimien olemme paljon enemmän kuin yksittäisinä toimijoina – joukkue voittaa aina yksilön. Avoimuus haastaa meitä jakamaan osaamistamme ja tietoamme. Arvostus näkyy toisten kunnioittamisena ja nöyryytenä myös omien tekemisten suhteen.

Haaga-Helia on strategisesti selkeällä polulla. Me olemme vaikuttava toimija, joka tekee merkityksellistä työtä sekä Suomessa että kansainvälisillä areenoilla. Ihmiset ovat strategiassamme keskiössä, sillä kaikki tekomme lähtevät ja päätyvät ihmiseen. Kiitos, että olet Haaga-Helian matkassa mukana!

Teemu Kokko
rehtori