Softala: oppiminen projekteissa ja projekteista

softala

Lead paragraph

Softala Software on ohjelmistokehittäjiksi opiskelevien projektityöpaja, oikeastaan oppimisympäristö, jossa opiskelijatiimit työllistyvät projekteihin.

Opetussuunnitelman mukaisesti Softala Softwaren opiskelija suorittaa opintojaan asiakkaalle tehtävässä projektissa ja sitä tukevissa opintojaksoissa.

Asiakasprojekti tarjoaa useimmissa tapauksissa opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä muihinkin kuin opintosuunnitelman tukemiin menetelmiin, tekniikoihin ja välineisiin - riippuu liiketoiminnan vaatimuksista miten projekti toteutetaan. Projektin työ saatetaan tehdä kokonaan tilaajan ympäristössä. Projekti tuottaa esimerkiksi mobiilisovelluksen tai halutunlaisen verkkosovelluksen.

Softala Software jakaa hankkimaansa osaamista kaikkien kesken. Kussakin projektissa opiskelija solmii projektisopimuksen oppilaitoksen kanssa. Sopimuksella turvataan molempien oikeuksia tuloksiin. Sopimus on arkea kaikissa ohjelmistoalan yrityksissä. Softala Softwaren sopimuskäytäntö on koulutusohjelmajohtajan vastuulla.

Elämä Softala Softwaressa

Softala Softwareen tullaan kolmannen lukukauden opintojen jälkeen. Takana on silloin Ohjelmistokehitys-opintojaksoilla hankittu laaja-alainen näkemys ja kokemus ohjelmistokehityksen eri tehtävissä. Scrum ja tiimissä työskentely on jo tuttua haasteineen ja onnistumisineen.

Viime aikoina Softala Softwaressa on aloittanut joka lukukausi 35-45 opiskelijaa. Projektityöpaja työllistää näin ollen kerralla keskikokoisen yrityksen verran uusia työntekijöitä, kouluttaa heidät oman työpaikan eli Softala Softwaren tavoille ja istuttaa ensimmäiseen projektiinsa. Teemme kaikkemme, että työ olisi hauskaa ja hauska työtä! Tiimit ja oma projekti ovat tukiverkkoja siinä missä ohjaavat opettajatkin ja kokeneemmat Softala Softwaren opiskelijat.

Softala Software kutsuu vierailijoita sparraamaan oppimistamme. Osallistu ja osallista!

Softala Softwaresta töihin

Ohjelmistokehittäjän eli koodarin työ on juuri niin monipuolista kuin haluat sen olevan. Osa kehittäjistä erikoistuu palvelumuotoiluun, erilaisiin kehittämistyön johtamisen menetelmiin, joukkoon uusia ja vakiintuneita tekniikoita ja käytäntöjä. Kaikki tämä ja projekti tarjoavat sinulle kokemuksia teorioiden soveltamisesta käytännön työtehtävissä ja opettavat ammatillista kommunikointia, vastuuta, hyvää työmoraalia ja -asennetta. Niillä on iso merkitys siirtyessäsi työmarkkinoille!

Työharjoittelu alan työpaikassa on monella tavalla antoisa kokemus. Työpaikalla voi olla ihan toisenlainen tekninen ympäristö tai käytettävät menetelmät kuin mihin koulussa on totuttu. Se on mahdollisuus kartuttaa osaamispääomaa.

Projekti ja työharjoittelu opintojen osana avaavat mahdollisuuden verkostoitua alan ammattilaisten pariin. Moni projekteja tarjoavista yrityksistä etsii uusia ohjelmistokehittäjiä palvelukseensa ja tämä on usein heidän päämotiivinsa tarjota kurssille projekteja. Kontaktit ovat tärkeitä.

Tartu tilaisuuteen rohkeasti ja oikealla asenteella!

Tutustu Softalan tarjontaan

Ota yhteyttä
Jukka
Juslin
lehtori
+358 294471002
Jukka.Juslin@haaga-helia.fi