Ruokatuotannon johtamisen koulutus, restonomi (AMK)

AMK

Ruokatuotannon johtaminen

Ruokatuotannon johtamisen koulutuksessa yhdistyvät vahva ammatillinen identiteetti ja liikkeenjohdollinen ajattelutapa.

Koulutuksesta valmistuneella restonomilla on selkeä ammatillinen profiili sekä valmiudet toimia alan johtotehtävissä.

Koulutuksen sisältöjä suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä toimialan yritysten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Oppimista ja oivaltamista tapahtuu työskentelemällä projekteissa alan eri toimijoiden ja esikuvien kanssa.

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostaa erikoistumisala (45 op). Erikoistumisalaopinnot keskittyvät tärkeimpien ammattiosaamisten saavuttamiseen ja ne muodostavat opiskelijan ammatillisen profiilin perustan.

Erikoistumisopinnoissa edetään ammatillisista perusteista kohti suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja johtamiskyvykkyyttä. Niihin kytkeytyy viisi erillistä projektia, joissa opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä.

Erikoistumisalaopintojen rinnalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös Vuosi Yrittäjänä -opintokokonaisuus.

Hakeminen

Kevään 2021 yhteishaku

  • Hakuaika: 17. – 31.3.2021 klo 15.00.
  • AMK-valintakoe (päivämäärä selviää myöhemmin). 
  • Koulutus alkaa elokuussa 2021
  • Valintaperusteet on julkaistu opintopolussa.
Restonomi AMK

Laajuus: 210 OP

Koulutusohjelma: Ruokatuotannon johtamisen koulutus

Toimipiste: Haaga 

Opiskelu: Päivätoteutus

Valmistuneiden nimikkeitä: kotitalous- ja ravintola-alan ammatinopettaja, barista-baarimikko, keittiöpäällikkö, yrittäjä, tuotepäällikkö, keittiömestari