Restonomi Work & Study -opintoryhmä

Kuvituskuva

Haaga-Helian Porvoon restonomi monimuotototeutuksessa pilotoidaan uutta opiskelutapaa, jossa pääosa opinnoista tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla.

Kyseessä on jatkuvan oppimisen pilotti, jossa osallistujilla on mahdollisuus kehittää sekä omaa osaamistaan että alan yrityksiä.

Keväällä 2022 aloittavaan Work & Study -pilottiryhmään otettiin noin 30 jo työkokemusta omaavaa opiskelijaa. Opinnot alkavat avoimen AMK:n kautta, jonka jälkeen opinnoissaan hyvin menestyneellä opiskelijalla on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi syksyllä 2022.

Opinnot koostuvat restonomi monimuotototeutuksen opintojaksoista ja niistä noin 60% suoritetaan työtä opinnollistaen, ja loput aiemman osaamisen tunnistamisella sekä monimuoto-opetuksena.

Kenelle koulutus soveltuu:

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan, tai alalle haluaville.
 • Jo aiempaa työuraa omaaville (työkokemusta vähintään 3-5 vuotta)
 • Työskentelee alalla, on tähtäämässä alan työpaikkaan tai yrittäjäksi ja/tai haluaa nostetta työuralleen.
 • Kyky sitoutua tiiviisti suoritettaviin opintoihin (opintoaika 2-2,5 vuotta)
 • Opinnot edellyttävät vähintään kohtalaista englanninkielen taitoa
 • Mahdollisuus osallistua lähiopetukseen 2-3 päivää n. kuuden viikon välein

Toteutus:

 • Ryhmä aloittaa opintonsa helmikuussa 2022
 • Jokaiselle opiskelijalle tehdään osaamiskartoitus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
 • Opintojen suorittamista suunnitellaan myös yhdessä työnantajan kanssa
 • Opinnot koostuvat restonomi monimuotototeutuksen opetussuunnitelman mukaisista opintojaksoista
 • Pääosa opinnoista suoritetaan omalla työpaikalla
 • Tavoiteltava valmistumisaika on kevät 2024

Muuta:

 • Ryhmä aloittaa avoimen AMK:n kautta ja opiskelija suorittaa 150€ maksun lukukausittain
 • Avoimen AMK:n opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin
 • Opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan 55 opintopistettä. Tavoiteaikataulu tälle on syksy 2022
 • Mikäli opiskelija valitaan tutkintoon johtavaan koulutukseen, hän on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin
 • Tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritettava tutkinto on restonomi AMK

Ilmoittautuminen:

 • Ilmoittautumisaika on päättynyt.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä hakija palauttaa ennakkotehtävän ja CV:n sähköpostitse osoitteeseen: matkailu@haaga-helia.fi. Ennakkotehtävä + CV tulee palauttaa 31.1.2022 mennessä.
 • Ilmoittautumisvaiheessa hakijaa pyydetään pohtimaan omaa motivaatiotaan koulutusta kohtaan sekä kuvaamaan ideaa opintojen aikana tehtävälle kehittämishankkeelle (opinnäytetyö)
 • Ennakkotehtävän perusteella osa hakijoista kutsutaan viikolla 4-6 järjestettävään haastatteluun.
 • Koulutukseen otetaan noin 30 opiskelijaa
 • Opintoryhmään hyväksyttäville opiskelijoille ilmoitetaan tammikuun loppuun mennessä ja paikka vahvistetaan suorittamalla avoimen AMK:n lukukausimaksu

Ennakkotehtävä:

Opintoryhmään pääseminen perustuu tunnistettavaan opiskelumotivaatioon. Ilmoittautumisvaiheessa hakijaa pyydetään pohtimaan omaa motivaatiotaan koulutusta kohtaan sekä kuvaamaan ideaa opintojen aikana tehtävälle kehittämishankkeelle (opinnäytetyö).

Opiskelijaksi haluavia pyydetään varmistamaan, että: 

 • Vastauksien rakenne on selkeä, johdonmukainen ja ytimekäs.
 • Käsittely on otsikonmukainen – vastaa annettuihin kysymyksiin
 • Vastauksien kieli on virheetöntä
 • Vastauksen pituus on maksimissaan 5 sivua

Ennakkotehtävä + CV tulee palauttaa 31.1.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ota yhteyttä
Sari
Sinisalmi-Airila
lehtori
+358294471409
Sari.Sinisalmi-Airila@haaga-helia.fi