Restonomi, matkailu- ja tapahtuma-ala (AMK), Porvoo

Kuvituskuva: Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opiskelijoita

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja! Porvoon kansainvälisellä kampuksella opiskelijat työskentelevät monikulttuurisessa ja inspiroivassa ympäristössä, jossa heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää opinnoissaan kampuksen asiantuntijuutta kestävän matkailun, lentoliiketoiminnan sekä modernin markkinoinnin edelläkävijänä.

Vuonna 2022 uudistunut restonomikoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkua eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksen mukaan sekä yhdistää opintoihin osaamista myös Haagan kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen matkailu- ja tapahtumapalveluiden asiantuntijatehtävissä vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija ymmärtää eri sektoreiden liiketoimintaa, verkostojen toiminta- ja ansaintalogiikkaa sekä osaa toimia vastuullisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden sidosryhmien kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Porvoon kampuksen vastuullisten matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämiseen ja verkostojohtamiseen painottuva koulutus profiloituu asiakkaiden palvelupolun ymmärtämiseen sekä kannattavien ja kestävien tuote-ja palveluratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Opintojen rakenne:

 • Avainosaamiset 80 op
 • Asiantuntijaosaamiset 85 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä matkailu- tai tapahtuma-alan ammattilaiseksi. Opintojaksot sisältävät lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Päivätoteutuksessa  opintojaksot järjestetään pääosin arkisin klo 8-17 välillä. Opiskelijan kannattaa kuitenkin varautua siihen, että yksilö- ja ryhmätyöskentelyä ajoittuu lähiopetuspäivien lisäksi esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin. Työelämälähtöiset toimeksiantotehtävät kuuluvat niin ikään osaksi opintoja.

Monimuoto-toteutuksessa opintojen osaamiset ja suoritustavat on suunniteltu opiskelijalle, jolla on jo matkailu- ja tapahtuma-alan tuntemusta tai muuten kattavaa työkokemusta. Opinnot sopivatkin urakehitystä tavoittelevalle sekä alan vaihtajille. Koulutus on suunniteltu siten, että opiskelija voi opiskella ja olla samalla päätoimisesti töissä.

Keväisin alkavassa Work&Study ryhmässä suoritat opintojasi pääosin työn ohessa omalla työpaikallasi.

Opiskelu edellyttää kuitenkin myös monimuoto-opiskelijalta mittavaa ajallista panostusta opintoihin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi valita suuntautumiseksi (30 op) ensisijaisesti jonkin seuraavista Porvoossa tarjottavista suuntautumisvaihtoehdoista:

 • Matkailupalvelut (päiväopinnot)
 • Tapahtumapalvelut (päiväopinnot)
 • Vastuullisten matkailupalveluiden kehittäminen (monimuoto-opinnot)

Tutustu tarkemmin suuntautumisiimme täältä.

Näiden lisäksi, riippuen opintosuunnitelmasta, on mahdollista valita myös jokin muu restonomitutkinnon suuntautuminen esimerkiksi Haagan kampukselta tai englanninkielisistä koulutuksista. Lisäksi on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkinnon tarjonnasta.

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja suomenkielisessä koulutuksessa voit valita vapaasti myös englanninkielisestä opetustarjonnasta ja monipuolisesta kielitarjonnasta.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot, joiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Hakeminen

Kevään 2023 yhteishaku

 • Hakuaika: 15. - 30.3.2023 klo 15.00.
 • Kaksi erillistä hakukohdetta, toinen päivätoteutukseen ja toinen monimuotototeutukseen
 • AMK-valintakoe: AMK-valintakoe järjestetään ajalla 29.5.–2.6.2023. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.
 • Koulutus alkaa elokuussa 2023.
 • Valintaperusteet ja hakulomake päivätoteutukseen
 • Valintaperusteet ja hakulomake monimuotototeutukseen

Syksyn 2022 yhteishaku

 • Hakuaika: 31.8.−14.9.2022 klo 15.00.
 • Monimuotototeutus, Work&Study
 • AMK-valintakoe: AMK-valintakoe järjestetään ajalla 31.10.–3.11.2022. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.
 • Koulutus alkaa tammikuussa 2023
 • Valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa.
RESTONOMI (AMK)

Laajuus: 210 op

Koulutus: Matkailu ja tapahtuma-alan koulutus

Kampus: Porvoo 

Opiskelu: Päivä- tai monimuotototeutus, Work&Study

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti klo 8.00-17.00 välillä

Monimuotototeutuksessa lähiopinnot järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin noin neljä-viisi kertaa lukukaudessa.

Valmistuneiden nimikkeitä: matkailupalvelupäällikkö, markkinointipäällikkö, matkailumarkkinoinnin sisällöntuottaja, luova tapahtumatuottaja, vastuullisen matkailun asiantuntija

  Ota yhteyttä
  Hakijapalvelut
  +358 400 230 409
  hakijapalvelut@haaga-helia.fi

  Opiskelijoiden kokemuksia

  27.09.2021
  Alumnitarina
  Restonomia kiehtoo työ kansainvälisessä ympäristössä

  Sinua saattaa kiinnostaa myös

  Restonomi, majoitus- ja ravintolaliiketoiminta (AMK), monimuotototeutus, Helsinki
  Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
  Restonomi, majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta (AMK), päivätoteutus, Helsinki
  Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
  Degree Programme in Sustainable Tourism and Event Management, Porvoo Campus
  Bachelor's degree | 210 ECTS