Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, Helsinki

Ruokatuotannon johtaminen

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja! Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on johtava ja kansainvälisesti tunnettu restonomikouluttaja.

Haagan restonomikampuksen ruokatuotannon johtamisen koulutuksen tarkoituksena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Vuonna 2022 uudistuva restonomikoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkuasi eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksesi mukaan sekä yhdistää opintoihisi osaamista myös Porvoon kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista. Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen ruokatuotannon johtamisessa ja ammattikeittiössä vaadittavasta asiakaskeskeisestä, laadukkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Sekä päivä- että monimuotototeutuksessa opiskelijan kannattaa varautua siihen, että yksilö- ja ryhmätyöskentelyä ajoittuu lähiopetuspäivien lisäksi esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin. Työelämälähtöiset toimeksiantotehtävät kuuluvat niin ikään osaksi opintoja.

Opintojen rakenne

 • Avainosaamiset 80 op
 • Asiantuntijaosaamiset 85 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

YHTEENSÄ 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä ruokatuotannon johtamisen ammattilaiseksi.

Opintoja toteutetaan jonkin verran myös englanniksi. Päivätoteutuksessa päätoiminen opiskelu järjestetään opintojaksoissa, jotka voivat sisältää lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Päivätoteutuksessa opetus tapahtuu pääosin arkisin klo 8-17. Monimuotototeutuksessa opetus tapahtuu pääosin työpaikalla work&study mallilla sekä kahtena lähipäivänä noin 4 kertaa lukukaudessa.

Opintojen alussa opiskelija tutustuu monipuolisesti ruokapalvelualan liiketoimintaympäristöön sekä ruokakulttuuriin, saavuttaa alalla tarvittavan ammatillisen perusammattitaidon ja oppii asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan perusteet. Näitä tavoitteita tukee myös harjoittelun suorittaminen alan yrityksessä. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot keskittyvät liiketoiminnallisiin aihealueisiin. Opiskelija kytkee ja soveltaa opintojen aikana oppimaansa työharjoitteluihin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokatuotannon johtamisen suuntautuminen (30op) on:

 • Keittiömestari

Lisäksi sinun on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkintosi tarjonnasta.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Kansainvälistyminen

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja suomenkielisessä koulutuksessa voit valita vapaasti myös englanninkielisestä opetustarjonnasta ja monipuolisesta kielitarjonnasta.

Haagan restonomikampuksella opiskelija opiskelee kansainvälisessä ja monikulttuurisessa korkeakouluyhteisössä. Koulutuksen tekemä yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa mahdollistaa yhteisesti toteutetut moduulit ja projektit sekä vaihto-opiskelun ulkomailla. Lisäksi on mahdollista suorittaa harjoitteluja ulkomailla ja osallistua kansainvälisille opintomatkoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot kytkeytyvät kaiken aikaa vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa sekä käytäntöä. Työelämälähtöisyys antaa opiskelijalle vahvan ja realistisen näkemyksen toimialasta sekä hyvän perustan uralla etenemiseen.

Tutkiminen, kehittäminen ja innovointi ovat osa oppimista työelämän kanssa. Ne harjaannuttavat opiskelijaa myös tiedon kriittiseen hakemiseen, analysointiin ja soveltamiseen käytännön tilanteissa. Työelämäyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysluennot, case-harjoitukset, yritysvierailut, toimeksiantotehtävät, harjoittelut ja hankkeistetut opinnäytetyöt.

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja.

Hakeminen

Kevään 2022 yhteishaku

Syksyn 2022 yhteishaku

 • Hakuaika: 31.8.−14.9.2022 klo 15.00. 
 • Hakijan tulee osallistua valintakurssille. Valintakurssi noudattaa yhteishaun aikatauluja siten, että osallistuja todentaa osan 1 viimeistään 7.10.2022 ja osa 2 järjestetään haastatteluina viikoilla 39-40 sekä lähiopetuksena 10-12.10. 2022. Lisätietoa julkaistaan opintopolussa ja valintakokeet-sivulla.
 • Valintakurssille ilmoittautuminen on käynnissä 31.8.-16.9.2022
 • Valintakurssille ilmoittautuminen täällä
 • Koulutus alkaa tammikuussa 2023
 • Valintaperusteet opintopolussa
Restonomi AMK

Laajuus: 210 op

Koulutus: Ruokatuotannon johtaminen

Toimipiste: Haaga 

Opiskelu: Päivä- ja monimuotototeutus

Valmistuneiden nimikkeitä: keittiömestari, keittiöpäällikkö, vuoromestari, yrittäjä, tuotekehittäjä

Opiskelijoiden kokemuksia

16.06.2021
Opiskelijatarina
Ruokatuotannon johtamisen opiskelija Miikka Inkisellä on korkeat tavoitteet - ”Kaikki on m...
12.01.2021
Opiskelijatarina
Tia Jaakonsaari ei tiennyt, mikä hänestä tulisi isona – sitten hän löysi merilevän
07.01.2021
Opiskelijatarina
Ravintolayrittäjäksi osana opintoja

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Restonomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi, majoitus- ja ravintolaliiketoiminta (AMK), monimuotototeutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Hotelli-, ravintola- ja matkailuala, avoin amk
Jatkuva oppiminen