Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu

Kuvituskuva tietokone ja kädet

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu on luottamuksellinen, epämuodollinen ja vapaaehtoinen prosessi, jossa puolueeton sovittelija tukee ristiriidan keskellä olevia osapuolia saamaan aikaan molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen.

Prosessin tavoite on saada aikaan nykyistä parempi ammatillinen yhteistyösuhde osapuolten välille.

Mitä on ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu?

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu on luottamuksellinen, epämuodollinen ja vapaaehtoinen prosessi, jossa puolueeton sovittelija tukee ristiriidan keskellä olevia osapuolia saamaan aikaan molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen.

Prosessin tavoite on saada aikaan nykyistä parempi ammatillinen yhteistyösuhde osapuolten välille. Sovittelija ei ota kantaa ristiriidan syihin vaan avustaa osapuolia löytämään itse ratkaisun.

Millaisissa tilanteissa ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelua kannattaa käyttää?

Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai koko työyhteisö. Konfliktit voivat ilmetä työyhteisössä eri tavoin, mm.:

 • Yhteistyön kehittämisen haasteina
 • Kiusaamisena
 • Epäasiallisena toimintana
 • Työstä kieltäytymisenä
 • Jatkuvina poissaoloina
 • Työnjakoon ja työrooleihin liittyvinä ongelmina

Millaisia tuloksia sovittelulla voidaan saavuttaa?

 • Työrauha palaa työyhteisöön
 • Työn tuottavuus paranee
 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Sitoutuminen yhteisiin tavoitteisin kasvaa
 • Sovittelun avulla työyhteisö oppii ratkaisemaan itse ongelmiaan
 • Luottamus ja avoimuus lisääntyvät työyhteisössä

Miten sovittelu etenee?

 1. Sovittelija keskustelee luottamuksellisesti toimeksiantajan, yleensä osapuolten esimiehen, kanssa saadakseen lähtötietoa tilanteesta.
 2. Seuraavaksi hän tapaa ristiriidan osapuolet yksi kerrallaan ymmärtääkseen tilannetta eri osapuolten näkökulmista. Yksilöllisten tapaamisten aikana sovittelija käyttää myös aikaa valmentaen osapuolia seuraavan vaiheen yhteistapaamiseen.
 3. Sovittelija järjestää tapaamisen, jossa osapuolet kokoontuvat yhteen sovittelemaan tilannetta. Tapaamisen aikana sovittelija huolehtii siitä, että kaikkien osapuolten näkökulmat tulevat kuulluiksi. Osapuolia autetaan luomaan sopimus, johon kaikki voivat sitoutua.
 4. Vapaaehtoinen sopimus laaditaan yleensä tapaamisen päätteeksi, jos osapuolet ovat siihen valmiita. Sovittelija tarjoaa mahdollisuutta seurantatapaamiseen yhden-kolmen kuukauden sisällä käydäkseen läpi, miten sopimus on lähtenyt toteutumaan. Koska sovittelu on luottamuksellista, sopimus jää vain osapuolille.
Tietoa koulutuksesta

Sovittelutapaamiset voidaan järjestää Haaga-Helian tai toimeksiantajan osoittamissa tiloissa.

Hinta sovitaan tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Anu
Moisio
osaamisjohtaja
+358 294471476
Anu.Moisio@haaga-helia.fi