Raportointiohjeet

Raportointiohje kuvituskuva

Lead paragraph

Ohjeet koskevat Haaga-Helian kaikkien koulutusalojen opiskelijoita. 

Haaga-Heliassa laaditaan harjoitustöitä ja raportteja

Harjoitustyö on yleensä lyhyt, muutaman sivun mittainen työ, joka kirjoitetaan oheisen ohjeen mukaisesti.

Raportti on tutkimusraportti tai muu selonteko, jonka vähimmäispituus on yleensä 6 sivua ja siksi se kirjoitetaan raportin ohjeen mukaisesti.
Opinnäytetyö on kokonaan tai osittain raportti, minkä vuoksi se noudattaa raportin rakennetta ja tyyliä. Huomaa, että amk-opiskelijoille ja Master-opiskelijoille on omat ohjeet.


Myös Harjoitteluraportti on raportti, joka kirjoitetaan raportin ohjeen mukaisesti.

Kirjaudu opiskelijatunnuksillasi.

Voit käyttää Word-muotoisia dokumentteja omien harjoitustöidesi ja raporttiesi pohjatietona. Tällöin kaikki muotoilut ja sisällysluettelo ovat automaattisesti oikeassa muodossa.

Saat myös pdf-tiedostot auki oikeanmuotoisena, esim. Open Office -ohjelmalla.

Käytössäsi on myös PowerPoint-esityksiin tarkoitettu pohjatiedosto, joka noudattaa Haaga-Helian graafista ohjeistusta. Voit käyttää sitä esimerkiksi opinnäytetyösi esityksessä. 

(Pitkien tekstien raportointiohjetta on päivitetty talvella 2022 ja lyhyiden tekstien ohjetta syksyllä 2021.)
 

Opinnäytetyö, AMK-opinnot
Opinnäytetyö, Master-opinnot