Räätälöity liiketalouden opintovalmennus

Kuvituskuva-opetustilanne

Työpaikoilla vaaditaan koko ajan enemmän digiosaamista. Pysy kehityksessä mukana ja hanki uutta osaamista. Näin pidät huolen omasta kilpailukyvystäsi myös tulevaisuudessa.

 

Koulutuksen sisältö ja käytännön toteutus

Opintovalmennuksella tarkoitetaan mallia, jossa opiskelijoita tuetaan opintojen alkuvaiheessa ensimmäisen vuoden aikana opinto-ohjauksella normaalia enemmän. Opintovalmennuksen aikana on mahdollista suorittaa 72 opintopisteen kokonaisuus (minimi 55 op), ja suoritettuaan 55 op opintoja osallistujalla on mahdollisuus omaehtoisesti hakea jatkamaan tradenomin opintojaan tutkinto-opiskelijana.*

Opintovalmennus toteutetaan monimuoto-­ope­tuk­sena eli lähiopetuksen, itseohjautuvan opis­kelun ja näyttö­tilaisuuksien yhdis­telmänä. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen valmennus, johon kuuluu henkilökohtaisen opinto­suunnitelman teko ja opintojen sparraaminen koulutuksen aikana. Etä- ja itseopiskelussa sekä opintojen ohjauksessa hyödynnetään Haaga-Helian Moodle -verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuskokonaisuuteen on räätälöidysti valittu niitä moduuleita, jotka sisältävät digitaalisten taitojen parantamista esim. asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä toimiville. Kokonaisuus sisältää seuraavat tradenomitutkinnon moduulit ja opintojaksot:

 • Asiakasosaaja (12 op)
 • Uuden kehittäjä (15 op)
 • Palveluiden tuotteistaminen ja monikanavainen myynti (15 op)
 • Konsultatiivinen myyntityö (10 op)
 • Työyhteisöosaaja (15 op)
 • Tietotekniset taidot (5 op)

Monimuoto-opetuksen moduulit:

Palveluiden tuotteistaminen ja monikanavainen myynti (7-8 lähipäivää syksyllä 2021)
Moduulin keskeisinä teemoina ovat arvon tuottaminen asiakkaalle asiakasprofiloinnin ja palveluprosessiin liittyvän asiakaskokemuksen kautta. Moduulin aikana tuotteistetaan palveluja yritysten tarpeisiin ja tehdään suunnitelma yrityksen monikanavaisen myynnin kehittämisestä. Moduulissa keskitytään myös asiakkaan kohtaamiseen digitaalisessa vuorovaikutusprosessissa.

Uuden kehittäjä ja tietotekniset taidot (8-9 lähipäivää keväällä 2022)
Uuden Kehittäjä -moduulissa tutustutaan innovaatioprosessiin, digitaaliseen liiketoimintaan ja datan analysointiin määrällisin keinoin. Moduulissa osallistujat luovat ja kehittävät uusia digitaalisia palveluratkaisuja. Samalla he harjoittelevat innovaatiomenetelmien käyttöä, fasilitointia, datan analysointitaitoja ja hyödyntävät digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Näyttöinä voidaan suorittaa 37 opintopistettä:

 • Asiakasosaaja (15 op)
 • Konsultatiivinen myyntityö (10 op)
 • Työyhteisöosaaja (15 op)

Toteutus

Yllämainitun kuvauksen mukainen ryhmässä tapahtuva koulutuskokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena eli lähiopetuksen ja itseohjautuvan/verkko-opiskelun yhdistelmänä. Räätälöity opintojen ohjaus sekä muut korkeakoulun opiskelijapalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä. Osa kokonaisuudesta on toteutettavissa näyttöinä.

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat Haaga-Helian liiketalouden asiantuntijat, joilla on monipuolinen kokemus työskentelystä liike-elämässä sekä vahva pedagoginen osaaminen.

Osallistujien antamaa palautetta koulutuksesta

 • Ryhmässä on voimaa! Oli mukava lähteä opintoihin luokkana ja valmis lukujärjestys toi ensimmäiseen opiskeluvuoteen ryhtiä. Vertaistuki oli mahtava osa opintoja.
 • Yleistieto kasvoi ja opin paljon uusia ja hyödyllisiä asioita opintovalmennuksen aikana.
 • Yleisellä tasolla kehityin tiedonhaussa ja aikatauluttamisessa. Ensimmäinen vuosi antoi rohkeutta kurkottaa ylöspäin.
 • Hieno kanava hypätä takaisin opiskelumaailmaan! Työ, perhe ja opiskelu on ollut täysin mahdollista sovittaa yhteen.
 • Opinto-ohjaaja ja opettajat auttavat ja opastavat sekä ovat joustavia. Ryhmähenki on mielestäni hyvä. Uusien asioiden oppiminen ja oivallus ollut mukavaa työn ohella.

Tutustu tästä opiskelijan kokemuksiin opintovalmennukseen osallistumisesta.

*Vuodesta 2020 alkaen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea omatoimisesti jatkamaan opintojaan tradenomiksi kyseisenä vuonna voimassaolevan hakumenettelyn mukaisesti. Tradenomin opiskelupaikan saaminen edellyttää hyvin arvosanoin suoritettua 55 opintopistettä sekä haastattelun läpäisemistä hyväksytysti. Tutkinto-opiskelijaksi pääsystä päättävät Haaga-Helian tutkintokoulutuksen edustajat vapaana olevien tutkinto-opiskelijapaikkojen vuotuisesta määrästä riippuen. Korkeakoulurahoituksen ehtoihin voi tulla rahoittajan taholta muutoksia, joita ei esittelyhetkellä ole tiedossa. Haaga-Helia pidättää oikeuden muuttaa tässä esittelyssä mainittuja asioita muutosten vaatimusten mukaisiksi. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lisätietoa koulutuksesta

Kenelle?

Kohderyhmä on esim. asiakaspalvelun, myynnin tai markkinoinnin parissa työskentelevät ammattilaiset, joilla on akuuttia tarvetta päivittää työelämän vaatimia digitaalisia taitoja ja ehkäpä nostaa nykyistä koulutustasoaan.
Opintovalmennus sopii erinomaisesti merkonomeille tai henkilöille, joilla on muulla lailla hankittua vastaavaa osaamista ja työkokemusta. Valmennuksen myötä osaamisen saa päivitettyä tarvittavalle tasolle.

Ajankohta ja koulutuspaikka

Koulutus alkaa seuraavan kerran syksyllä 2021. Orientaatiopäivä on elokuussa 2021.
Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-4 päivää kuukaudessa (lauantaipäivä käytössä). Opintojen tarkempi aikataulu ilmoitetaan keväällä 2021.

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 3250 €/henkilö (+ alv 24 %). Lisäksi kukin opiskelija maksaa avoimen ammattikorkeakoulun maksun 150 €, alv 0 %/lukukausi.
Kokonaishinta sisältää monimuoto-opetuksen, luentomateriaalit, näyttöjen vastaanoton ja opintovalmentajan palvelut. Haaga-Helian avoimen AMK:n koko opetustarjonta on myös käytettävissä.

Ilmoittaudu nyt!

Ota yhteyttä
Anne
Bondarèw
Asiakkuuspäällikkö
+358 294471278
Anne.Bondarew@haaga-helia.fi