Olet täällä

Porvoon liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus uusille opiskelijoille (ylempi AMK)

Porvoon liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus uusille opiskelijoille (ylempi AMK)

Master Your Future - Luo tulevaisuutesi

Onnittelut opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut kehittämään osaamistasi Haaga-Helian master-koulutukseen. Tältä sivulta saat tarvittavat tiedot opintojen aloitukseen.

Tutustuthan huolellisesti tämän sivun materiaaleihin sekä Yhteisiin materiaaleihin tässä olevan linkin kautta. Kaikille yhteisistä materiaaleista löydät tarkemmat tiedot esimerkiksi opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvistä yksityiskohdista, lukuvuodelle ilmoittautumisesta sekä todistuskopioiden toimituksesta.

Muistathan varmistaa opiskelupaikan seuraavasti:

 • Ota opiskelupaikkasi vastaan ja ilmoittaudu lukuvuodelle Oma Opintopolku –palvelussa ke 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.
 • Tallenna vaadittavat kopiot koulu- ja työtodistuksista hakemuksellesi Oma Opintopolku -palvelussa myös ke 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.
 • Tarkistuta alkuperäiset todistukset  - HUOM! Muutos: Alkuperäisiä todistuksia ei tarvitse tarkistuttaa kampuksella. Ammattikorkeakoulu voi tarkistaa työkokemuksen suoraan työnantajalta.
  • Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut opiskelijavalinnan perusteena olevien tietojen oikeellisuuden.
 • Henkilöllisyys tarkastetaan opintojen alussa orientointi-iltojen yhteydessä. Sinulla tulee olla mukana virallinen ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, suomalainen kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti tai suomalainen ajokortti.

Huom! Opiskelijalla edellytetään olevan oma tietokone käytettävissään opintojen aikana heti ensimmäisestä opetusviikosta lähtien.

Koulutuksen rakenne, opetuskieli ja opintojen suunnittelu

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja suoritus ajoittuu 1,5-3 vuodelle. Tutkintoon sisältyy 20 opintopistettä yhteisiä opintoja, 20 opintopistettä suuntautumisopintoja, 30 opintopisteen opinnäytetyö sekä 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja. Tutkinnon ainoa pakollinen opintojakso on Tutkimuksellinen kehittäminen.

Huom! Porvoon koulutuksessa suuntautuminen on kaikille opiskelijoille sama: Johtajuus ja henkilöstövoimavarat. Näin takaamme, että opintojaksoilla on vähintään minimimäärä opiskelijoita ja että opintojaksot toteutuvat. Johtajuus ja henkilöstövoimavarat –suuntautumisen lisäksi Porvoon kampuksella tarjotaan pakolliset opinnot sekä suuntautumista tukevia vapaavalintaisia opintoja. Näiden lisäksi voit valita vapaavalintaisia opintoja koko Haaga-Helian master-opintotarjonnasta.

Tutustu koulutuksesi opintorakenteeseen sekä opintojaksoihin täällä.

Opetuskieli

Master-tutkintojen opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä vähintään kohtalaista englanninkielen luetun ymmärtämistä. Opinnäytetyön voi laatia suomen kielen lisäksi myös englannin kielellä, jos se on tarkoituksenmukaista kohdeorganisaation näkökulmasta. Yhteisten opintojen opetuskieli on suomi, mutta opintojaksoissa hyödynnetään usein myös englanninkielistä aineistoa. Suuntautumisten opintojaksoja on suuntautumisesta riippuen tarjolla sekä suomen- että englanninkielisiä tai vain englanninkielisiä opintojaksoja.  Useissa vain englanninkielisissä toteutuksissa opetus on englanniksi mutta tehtävät on mahdollista tehdä suomeksi. Suomenkielisessä tutkinnossa suomenkielisiä opintoja tulee olla  vähintään 50 opintopistettä.

Opintojen suunnittelu

Voit itse valita missä järjestyksessä suoritat opintojaksoja. Pakollinen Tutkimuksellinen kehittäminen -opintojakso tulee suorittaa ensimmäisen lukuvuoden aikana kun sinulla on alustava aihe opinnäytetyölle. Suosittelemme aloittamaan opinnot valitsemalla syksylle yhteisiä opintoja ja oman suuntautumisen opintoja.  Useimmat opiskelijat suorittavat 3-5 opintojaksoa syyslukukauden aikana. Huomioi, että yksi 5 opintopisteen opintojakso tarkoittaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä sisältäen opetustunnit eli viisi opintojaksoa töiden ohessa on jo todella paljon. Oppimistehtävissä on mahdollista hyödyntää omaa työtä ja sen kehittämistä, voit siis soveltaa opiskelua välittömästi omaan työhön.

Tutustu ja tee suunnitelma ensi syksyn opinnoista alla olevan lukujärjestyksen avulla. Opintojaksoille voit ilmoittautua elokuun toisella viikolla kun olet saanut tunnukset.

Varaa kalenteriisi myös suuntautumisen-illat, jotka tukevat ammatillista kehittymistäsi sekä opinnäytetyön aiheen suunnittelua ja rakentumista. Syksyn aikana sinun odotetaan osallistuvan vähintään yhteen illoista mutta kaikkiin saa osallistua. Lähtökohtaisesti illat pidetään Porvoon kampuksella mutta tarvittaessa ne siirretään verkkoon.

 • Ti  1.9. klo 17.15-20.15
 • Ti 27.10. klo 17.15-20.15

Opintojen aloitus

Ennen orientointia

Pääset aloittamaan orientoitumisen opiskeluun jo ennen orientointi-iltoja rauhassa kotoa käsin. Elokuun toisella viikolla saat sähköpostitse ja tekstiviestillä tunnukset Haaga-Helian järjestelmiin ja elokuun ensimmäisellä viikolla saat sähköpostiin kutsun master-koulutusten orientointimateriaaleihin verkossa. Orientointimateriaalit tutustuttavat koulutuksen rakenteeseen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon sekä auttavat kirjautumaan Haaga-Helian järjestelmiin ja ilmoittautumaan syksyn opintojaksoille. Orientointimateriaaleissa esitellään myös suuntautumisopinnot, joten pääset tutustumaan Johtajuus ja henkilöstövoimarat -suuntautumisen lisäksi muihin suuntautumisiin, joista voit ottaa vapaavalintaisia opintoja.

Tee elokuussa ennen orientointia (HUOM! Saat tunnukset elokuun toisella viikolla joten varaa sille viikolle aikaa seuraaville asioille):

 • Tutustu sähköpostitse saapuviin orientointimateriaaleihin ja ohjeisiin, joiden perusteella:
 • Kirjaudu koulun sähköpostiin ja tee tarvittaessa edelleenlähetys koulun sähköpostista omaan sähköpostiisi
 • Lataa ja kirjaudu Zoom- ja TEAMS verkkokokousohjelmiin
 • Kirjaudu Moodleen
 • Kirjaudu MyNettiin
 • Ilmoittaudu syksyn opintojaksoille ja varaa suuntautumisen illat kalenteriisi

Opintojen suunnitteluun ja teknisiin asioihin on saatavilla tukea elokuun alussa, tarkemmat tiedot elokuun ensimmäisellä viikolla saapuvassa viestissä.

Orientointi-illat

Orientointi opiskeluun ja opintoihin järjestetään kahtena arki-iltana ennen varsinaisen lukuvuoden alkua. Ensimmäinen ilta ma 17.8. on kaikille uusille Master-opiskelijoille yhteinen ja toinen ilta ti 18.8. pidetään suuntautumisen ryhmässä. Osallistuminen molempiin iltoihin on pakollista. Mikäli kuitenkin olet estynyt osallistumasta, lähetä viesti osoitteeseen master(at)haaga-helia.fi.

Maanantaina 17.8. klo 17.00-19.00 orientointi järjestetään verkkotapaamisena, johon saat linkin elokuun aikana. Tapaamista varten tarvitset ainoastaan toimivan verkkoyhteyden ja laitteen, jolla liityt tapaamiseen (puhelin, padi tai tietokone). Illan aikana saat tietoa opintojen suunnittelusta ja käytännöistä, kuulet erilaisista opiskelukokemuksista sekä tutustut Haaga-Helian Master-tiimiin.

Tiistaina 18.8. klo 17.00-20.00 orientointi pyritään järjestämään Porvoon kampuksella, mikäli olosuhteet sallivat. Illan aikana saat lisää tietoa valitsemastasi suuntautumisesta sekä tapaat muita opiskelijoita. Tapaaminen valmistaa sinua suuntautumisen opintoihin sekä tarjoaa mahdollisuuden tutustua opiskelijakollegoihin, joilla samoja ammatillisia tavoitteita kanssasi.  

Opintojen suunnitteluun ja teknisiin asioihin on saatavilla tukea myös orientointiviikon aikana, josta kerromme vielä tarkemmin elokuun ensimmäisellä viikolla saapuvassa viestissä. Yksityiskohtaiset tiedot ja ohjeet orientointi-iltoihin lähetetään sinulle koulun sähköpostiin viimeistään torstaina 13.8. Muista siis käydä kirjautumassa sähköpostiisi ja tarvittaessa uudelleenohjaa postit sellaiseen osoitteeseen, jota aktiivisesti seuraat.