PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti

Peda-Jopo kuvitus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaitosyhteisön pedagogista johtamista ja kehittämistyötä positiivisen psykologian ja yhteiskehittämisen keinoin.

Oletko opettaja, joka haluat kehittää omaa opetus- ja ohjaustyötäsi tai johtaja, joka haluat kehittää johtamistaitoasi? Tämä on koulutus juuri sinulle. Koulutuksessa vahvistat omaa pedagogisen johtamisen ajatteluasi ja onnistut paremmin luomaan selkeitä toimintatapoja ja ohjaamaan omaa toimintaasi. Pedagoginen johtaminen ulottuu koko oppilaitosyhteisöön ja on osa kaikkien osaamista.

Koulutuksessa tuodaan esille positiivisen psykologian periaatteita sekä yhteiskehittämisen ja muotoiluajattelun keinoja toiminnan kehittämiseen.  Osallistavilla työtavoilla työn imu ja positiivinen ilmapiiri luokassa ja opettajayhteisössä lisääntyy ja työhyvinvointi kasvaa.  Koulutuksessa annetaan valmiuksia digitaalisten työvälineiden käyttöön pedagogisessa johtamisessa ja kehittämisessä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen/ vapaan sivistystyön opettajat, esihenkilöt ja johtajat

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä koko työyhteisön tietoisuutta

 • pedagogisesta johtamistoiminnasta
 • positiivisesta psykologiasta
 • oppilaitosyhteisöä osallistavasta kehittämistyöstä
 • muotoiluajattelusta johtamisen ja kehittämisen välineenä

Koulutuksen aikana kehitetään yhteisöllisesti erilaisia toimintatapoja organisaatioissa tapahtuvien kokeilujen kautta. Lisäksi kehitetään jokaisen opettajan yksilöllisiä toimintatapoja mahdollistaen uudenlaiset opettajan työn toimintatavat ja pedagogiset menetelmät.

Toteutus

Koulutus toteutetaan Zoom - verkkoympäristössä, jolloin on mahdollista opetella myös erilaisia digitaalisia toimintatapoja.

 

Koulutusosiot

 

Miten johtaa pedagogisesti

Koulutusosion sisältöjä ovat:

 • Tunnistetaan pedagogisen johtamisen paikat ja johtamistyön laatu
 • Jäsennetään pedagogista johtamista: organisaation johtamistoimintana, konsultatiivisena työotteena ja itsensä johtamisena, verkostojen johtamisena
 • Avataan johtamistyön mahdollisuudet tukea ja kehittää yhteisopettajuutta ja työelämäyhteistyötä.
 • Kehitetään omaa johtamistyötä sekä digitaalisia ratkaisuja johtamistyössä.

Toteuttamistapa

Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisältää 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Tämän osion voi suorittaa erillisenä tai kytkeä muihin osioihin.

Koulutus on suunnattu koulujen johtohenkilöstölle ja kehittäjille.

Toteutusaika
Ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan
 

Positiivinen pedagogiikka johtamisessa

Koulutusosion sisältöjä ovat:

 • Johtaminen positiivisen pedagogiikan näkökulmasta
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö, myönteiset ihmissuhteet ja niiden vaikutus
 • Vahvuusajattelun ymmärtäminen ja sisäistäminen omassa toiminnassa
 • Kannustus ja kannustamisen erilaiset tavat sekä niiden kehittäminen kouluorganisaatiossa
 • Myönteiset tunteet, tunnejohtaminen ja niiden tukeminen, resilienssin vahvistamisen keinoja
 • Motivaation merkitys koulu- ja työyhteisössä
 • Itsensä johtaminen muutoksessa
 • Työn imu ja sen monet mahdollisuudet muutostilanteissa
 • Verkkoympäristön ja verkkovuorovaikutuksen hyödyntäminen johtamisessa

Toteuttamistapa

Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisältää 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Tämän osion voi suorittaa erillisenä tai kytkeä muihin osioihin.

Toteutusaika
Ryhmille sopimuksen mukaan

Koulutus on suunnattu opettajille, koulutuksen johtohenkilöstölle ja kehittäjille.

 

Muotoiluajattelu johtamisessa ja kehittämisessä

Koulutusosion sisältöjä ovat:

 • Muotoiluajattelu ja uudistuva organisaatio
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Yhteiskehittäminen muutoksen ajurina
 • Design-ajattelulla muotoillaan organisaatiota
 • Oma kehittämistyö omassa koulutusorganisaatiossa

Toteuttamistapa

Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisältää 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Tämän osion voi suorittaa erillisenä tai kytkeä muihin osioihin.

Toteutusaika
Syksy 2022 tai ryhmille sopimuksen mukaan

Koulutus on suunnattu opettajille, koulutuksen johtohenkilöstölle ja kehittäjille.

 

Pedagoginen johtaminen opettajan työssä

Koulutus on toteutettu keväällä 2022.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat ja opetuksen kehittäjät

Koulutusosion sisältöjä ovat

 • Pedagogisen johtamisen idea opettajan työn näkökulmasta
 • Yhteisopettajuus ja sen toiminnan kehittäminen
 • Työelämäyhteistyön kehittäminen
 • Hankkeiden johtaminen ja hanketyön organisointi pedagogisena johtamisena
 • Opettaja- ja opiskelijalähtöisen työskentelyn kehittäminen
 • Digitaalisen työvälineet pedagogisen johtamisen apuna

Toteuttamistapa
Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisältää 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Tämän osion voi suorittaa erillisenä tai kytkeä muihin osoitin.

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Syksy 2021 - 31.12.2022

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen/ vapaan sivistystyön opettajat, esihenkilöt ja johtajat

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan Zoom-verkkoympäristössä, jolloin on mahdollista opetella myös erilaisia digitaalisia toimintatapoja.

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

 

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi
Taina
Laivola
lehtori
+358 294471188
Taina.Laivola@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi