Palvelumuotoilu (10 op)

Service Design project.

“It is not the tram that makes transportation a successful experience. It is the schedule.” Lucius Burckhardt

Sisältö

Tämä palvelumuotoilun koulutus tarjoaa osallistujille monitieteellisen, yhteistyöhön perustuvan ja ihmiskeskeisen lähestymistavan, joka keskittyy asiakkaan kokemukseen palvelun kautta, joka on hyödyllinen, käyttökelpoinen sekä tehokas, toimiva ja erottuva. Osallistumalla tähän koulutukseen opit ratkaisemaan 'todellisia' liiketoiminnan haasteita palvelumuotoilun avulla.

Päivät 1 & 2

 • Palvelumuotoilun käsitteet, terminologia ja periaatteet
 • Käyttäjäkeskeiset palvelun kehittämisprosessit
 • Palvelumuotoilun prosessit
 • Menetelmät ja työkalut palvelumuotoiluun - löytämisvaihe
 • Empatian saavuttaminen ja käyttäjien, yrityksen ja sidosryhmien ymmärtäminen.

Päivät 3 & 4

 • Menetelmät ja työkalut palvelumuotoiluun - kehitysvaihe
 • Suunnittelun ajureiden määrittely
 • Strategisen suunnan antaminen
 • Ongelman tai mahdollisuuden määrittely
 • Yhteiskehittään hyödyllinen, käyttökelpoinen ja haluttava uusi palvelu.

Päivä 5

 • Menetelmät ja työkalut palvelumuotoiluun - toteutusvaihe
 • Prototyyppi - visualisoi ja selitä tehokas, toimiva ja erottuva uusi palvelu
 • Kehitä kannattavia liiketoimintamalleja uudelle palvelulle.

Päivä 6

 • Sadonkorjuupäivä - uuden palvelukonseptin, prosessin tai järjestelmän esittely
 • Uuden palvelun käyttöönotto.

Koulutusohjelman laajuus on 10 opintopistettä, ja opintopisteet voidaan sisällyttää osaksi useita Haaga-Helian ammattikorkeakoulun (AMK) tutkinto-ohjelmia.

Osallistujat saavat suorittamisen jälkeen HH/LAB8- ja SDN - Service Design Network  -sertifikaatin.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutuksen suorittamisen jälkeen pystyt:

 • tuntemaan palvelumuotoilun keskeiset periaatteet
 • ymmärtämään palvelumuotoiluun liittyvät keskeiset käsitteet ja terminologian
 • erottamaan erilaisia palvelumuotoilun prosesseja
 • soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja työkaluja toimeksiannettuun liiketoimintatapaukseen
 • analysoimaan ja soveltamaan trendejä toimeksiannettuun liiketoimintatapaukseen
 • tunnistamaan käyttäjien, sidosryhmien ja toimeksiannetun liiketoimintatapauksen empatian ja oivallusten saavuttamisen
 • arvioimaan ja syntetisoimaan oivalluksia
 • tunnistamaan suunnittelun ajurit kehityksen ohjaamiseksi, ohjaamaan strategista suuntaa tai yhteensovittamista
 • luomaan ideoita uuden palvelun kehittämiseksi
 • arvioimaan ideoita uuden palvelun osalta
 • luomaan prototyyppeja ja konseptoimaan uuden palvelun
 • kehittämään kannattavan liiketoimintamallin uudelle palvelulle, suunnittelemaan uuden palvelun käyttöönottoa.

Kouluttajat: Kouluttajat ovat Haaga-Helian LAB8 -palvelukokemuslaboratorion ja SDN Accredited Master -akkredioittuja palvelumuotoilun asiantuntijoita.

Ota yhteyttä

Info

Tämä koulutus on tarkoitettu kaikilta elämänaloilta tuleville ihmisille, jotka haluavat ymmärtää palvelumuotoilua ja sen soveltamista toimeksiannettuun todellisen liiketoimintatapaukseen. Jokainen päivä tarjoaa käytännön harjoituksia palveluiden suunnittelusta organisaatioille, jotka pyrkivät asettamaan asiakkaat suunnittelupyrkimystensä keskiöön.

Koulutuspäivät: Koulutus sisältää 6 kokonaista päivää, ja jokainen päivä kestää klo. 9.00–15.45 .

Päivämäärät:

 • 1.9.2023 (pe)
 • 2.9.2023 (la)
 • 27.10.2023 (pe)
 • 28.10.2023 (la)
 • 18.11.2023 (la)
 • 12.1.2024 (pe)

Paikka: Helsinki: Pasilan kampus. Moodlen alustan tiedot jaetaan kurssille ilmoittautuneille ennen kurssin alkua.

Hinta: 1750,00 € + alv 24% = yhteensä 2170,00 €

Ota yhteyttä
Mikko
Karamo
myyntikoordinaattori
+358 294471671
Mikko.Karamo@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Mario Passos
Ascencao
yliopettaja
+358 294471195
MarioPassos.Ascencao@haaga-helia.fi
Riina
Iloranta
yliopettaja
+358 294471505
Riina.Iloranta@haaga-helia.fi
Vesa
Heikkinen
yliopettaja
+358 294471530
Vesa.Heikkinen@haaga-helia.fi