Päihdeohjelma

Päihteiden käytöllä voi olla merkittävä vaikutus työssä ja opinnoissa suoriutumiseen ja  jaksamiseen. Opiskeluaikaiset päihdekäyttötottumukset voivat jatkua samanlaisina myöhemmin elämässä. Siksi päihdekäyttöä pitää pohtia jo opiskeluaikana.

Opiskelijan päihdeongelma voi näkyä esimerkiksi toistuvina poissaoloina, myöhästelyinä, tehottomuutena tai opintojen viivästymisenä. Päihdeongelmaan liittyy usein myös muita psykoso-siaalisia ongelmia, jotka voivat haitata opintoja ja työssä suoriutumista.

Päihteillä tarkoitetaan tässä ohjelmassa alkoholia, huumeita ja lääkkeitä, joita on käytetty huumaavassa ja/tai päihdyttävässä tarkoituksessa.  

Päihdeohjelman tavoitteena on:

  • edistää opiskelu- ja työkykyä,
  • edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia,
  • ehkäistä ennalta päihdehaittoja,
  • helpottaa puuttumista opiskelijan päihdeongelmaan ja
  • parantaa hoitoonohjausta.

Tutustu opiskelijoiden päihdeohjelmaan (pdf)

Ennaltaehkäisevät palvelut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ei lähtökohtaisesti tarjoa päihdehoitoa. Voit kuitenkin olla päihteisiin liittyvissä huolissa ja kysymyksissä yhteydessä päihdeyhdyshenkilöihin:

Opintopsykologi Anna Pakkanen, anna.pakkanen(at)haaga-helia.fi, 050 441 3895
Psykiatrinen sairaanhoitaja Sirpa Helenius, sirpa.helenius(at)haaga-helia.fi, 050 545 1853