OSU – Opettajaksi Suomeen

Kuvituskuva

Opettajaksi Suomeen -koulutus auttaa sinua päivittämään opettajaosaamisesi ja saavuttamaan opettajakelpoisuutta Suomessa.

  Opettajaksi Suomeen -koulutus sopii sinulle, jos…

  • sinulla on Opetushallituksen rinnastamispäätös opettajan pedagogisista opinnoista
  • olet motivoitunut kehittämään omaa opettajuutesi osaamista
  • sinulla on riittävä, sujuva suomen kielen taito (koulutus on suomen kielellä)
  • sinulla on verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tieto- ja viestintätekniset perustaidot ja -tiedot.

  Mitä sinä saat Opettajaksi Suomeen -koulutuksesta?  

  • Rinnastamispäätöksessäsi vaaditut täydentävät opinnot pedagogisiin opettajaopintohin
  • Opetus- ja ohjausosaamista
  • Verkostoitumista ja vertaistukea
  • Uraohjausta, työllistymisvalmiuksia ja ammatillista kieliosaamista.

  Millaisia opintoja koulutus tarjoaa?

  • Sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen alussa. Suunnitelmassa sovitaan täydentävien opintojesi sisältö, kesto sekä opintojesi alkamisajankohta.
    
  • Opintojen sisältöjä ovat esimerkiksi orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön, opettajan muuttuva toimintaympäristö, opetusharjoittelu, ammatillinen kieli sekä työnhakutaitoja opettajille.
    
  • Opinnot sisältävät muutamia yhteisesti sovittuja webinaareja ja koulutustapahtumia, mutta suurin osa opinnoista tapahtuu suomen kielellä opetusharjoittelussa suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa.

  Tutustu Opetushallituksen verkkosivuilla tietoihin opettajan pedagogisten opintojen täydennyskoulutuksen suorittamisesta ja lopullisen päätöksen hakemisesta:

  Täydentävien opintojen suorittaminen ja lopullisen päätöksen hakeminen

  Koulutus toteutetaan yhteistyössä kaikkien Suomen ammatillisten opettajakorkeakoulujen kesken.

  Tietoa koulutuksesta

  Hakeminen: Voit hakea koulutukseen 22.11.2021 alkaen, jos sinulla on Opetushallituksen ehdollinen rinnastamispäätös, 1) jossa on rinnastus opettajan pedagogisiin opintoihin ja 2) jossa pyydetään suorittamaan täydentävät opinnot. Ota yhteyttä kouluttaja Maiju Kangasahoon, ks. yhteystiedot alla.

  Kohderyhmä: Suomessa opetusalalle hakeutuvat maahanmuuttajat, joilla on lähtömaassaan opettajantutkinto. Hakijalla tulee olla rinnastamispäätös, jossa on määrätty täydentäviä opintoja opettajan pedagogisiin opintoihin.

  Hinta: Koulutus on osallistujille maksutonta.

  Ota yhteyttä
  Maiju
  Kangasaho
  lehtori
  +358 294471524
  Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi