Osaamisen tunnistaminen

Kuvituskuva

Lead paragraph

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun: Ratkaisevaa on osaaminen, ei se tapa, miten ja missä osaaminen, tiedot ja taidot on hankittu.

Osaamisen tunnistaminen

Voit edetä opinnoissasi

  • osallistumalla opintojaksototeutuksiin
  • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamistaan (AHOT eli hyväksiluku ja näytöt) tai
  • hyödyntämällä opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista (Work & Study eli työn opinnollistaminen).
Osaamisen tavat - kuvituskuva

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun: Ratkaisevaa on osaaminen, ei se tapa, miten ja missä osaaminen, tiedot ja taidot on hankittu.

Nykyinen opiskelijamme: löydät kattavan tietopaketin osaamisen tunnistamisesta MyNetistä!

Hyväksiluku

Voit korvata tutkinnon pakollisia opintoja aiemmilla korkeakouluopinnoilla tai aiempia korkeakouluopintojasi voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Edellytyksenä on, että korvaavien opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat Haaga-Heliassa tarjolla olevien opintojaksojen tavoitteita. Hyväksiluvuista kannattaa keskustella oman opinto-ohjaajan kanssa jo heti opintojen alkaessa. Huomioithan, että hyväksilukuja tehdään vain alle 10v vanhoista korkeakouluopinnoista.

Uusi opiskelija, mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, jotka liittyvät Haaga-Heliassa aloittamiesi opintojen alaan, varaa opinto-ohjaajaltasi aika pikaohjaukseen jo ennen orientointia. Löydät opinto-ohjaajasi yhteystiedot oman koulutusohjelmasi orientointipäivien ohjelmasta.

Aiemmin hankitun osaamisen näyttäminen

Mikäli olet hankkinut tutkintotavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön, harrastuksen tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, voit osoittaa osaamisesi näytöillä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista voi hakea milloin tahansa opintojen aikana, mutta toivottavaa on, että se hoidetaan mahdollisimman pian opintojen alettua.
Näyttöön voit osallistua vain yhden kerran. Arviointi tehdään samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssisuoritukset. Hyväksytty näyttö arvioidaan opintojaksojen tapaan asteikolla 1–5, eikä näytöstä saatua arvosanaa voi korottaa. Jos saat näytöstä hylätyn arvosanan, voit osallistua toteutukselle normaalisti.

Uusi opiskelija, mikäli sinulla on paljon työkokemusta tai muualta kertynyttä osaamista, joka liittyy Haaga-Heliassa aloittamiesi opintojen alaan, varaa opinto-ohjaajaltasi aika pikaohjaukseen jo ennen orientointia. Löydät opinto-ohjaajasi yhteystiedot oman koulutusohjelmasi orientointipäivien ohjelmasta.

Work & Study, työn opinnollistaminen

Sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja voi tehdä myös työssä oppien, jos työtehtäväsi tukevat tutkinnon osaamistavoitteita. Opinnollistaminen (Work & Study) tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla palkkatyötä, yrittäjyyttä, harrastustoimintaa tai esimerkiksi vapaaehtoistyötä.