Oppivelvollisuuden laajentuminen – osaamista kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön

Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden laajentuminen, laki ammatillisesta kouutuksesta, lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolaki luovat vahvan pohjan vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle ja vanhempien osallisuudelle oppilaitosyhteisöissä.

Koulutuksessa pohditaan, miten yhteistyötä ja osallisuutta voidaan toteuttaa näiden mukaisesti. Samalla jaetaan hyviä käytänteitä niiden toteuttamiseksi nuorten kasvua ja oppimista sekä kouluhyvinvointia tukevalla tavalla.

Yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta tarkastellaan yksilön, ryhmän ja yhteistyön tasojen lisäksi myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden näkökulmasta.

Koulutus toteutetaan verkossa.

Koulutusosio

Koulutusosion tarkempi kuvaus, aikataulu ja ilmoittautumislinkki ovat Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilla. Pääset siihen alla olevan otsikkolinkin kautta.

Yhteistä kieltä rakentamassa - Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö

Ajankohta 30.9.-11.11.2022

Koulutuspäivissä käsitellään yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden kanssa. Päivissä käydään läpi maahan muuttaneiden kohtaamia haasteita, menetyksiä, identiteettimuutoksia ja niiden vaikutuksista arkielämään sekä annetaan eväitä kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro syventää ja antaa välineitä yhteistyöhön vanhempien kanssa. Teemoja syvennetään pienryhmien konsultatiivissa ohjaustapaamisissa.

Lisätietojakoulutusosion päätoteuttajan Vanhempainliiton sivuilta tästä linkistä.

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: syksy 2022

Toteutustapa: Verkkokoulutus

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle, ohjaajille ja johdolle sekä tukipalvelujen henkilöstölle kuten koulukuraattoreille, koulupsykologeille, kouluavustajille ja asuntolanhoitajille.

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttaja
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi