Oppivelvollisuuden laajentuminen – osaamista kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön

Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden laajentuminen, laki ammatillisesta kouutuksesta, lukio-opetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolaki luovat vahvan pohjan vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle ja vanhempien osallisuudelle oppilaitosyhteisöissä.

Koulutuksessa pohditaan, miten yhteistyötä ja osallisuutta voidaan toteuttaa näiden mukaisesti. Samalla jaetaan hyviä käytänteitä niiden toteuttamiseksi nuorten kasvua ja oppimista sekä kouluhyvinvointia tukevalla tavalla.

Yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta tarkastellaan yksilön, ryhmän ja yhteistyön tasojen lisäksi myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden näkökulmasta.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena Helsingissä.

Koulutusosiot

Koulutusosioiden tarkemmat kuvaukset, aikataulut ja ilmoittautumislinkit ovat Suomen Vanhempainliiton verkkosivuilla. Pääset niihin oheisista linkeistä.

Oppivelvollisuus laajenee

Koulutusosio 1: Oppivelvollisuus laajenee - kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi 14.1.2022 alkaen

Ilmoittautumiset 12.12.2021 mennessä.

Pohditko, miten oppivelvollisuuden laajentuminen tarkoittaa oppilaitoksen ja kotien välisen yhteistyön näkökulmasta? Mietitkö, miten voisit kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja aktivoida vanhempia osallistumaan? 

Suomen Vanhempainliitto järjestää keväällä 2022 yhdessä Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa Oppivelvollisuus laajenee – Kodin ja koulun yhteistyötä nuoren parhaaksi -koulutuskokonaisuuden. 

Koulutus antaa toisella asteella toimiville opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, ohjaajille, rehtoreille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta. Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman kotien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään vanhempien osallisuutta eteenpäin oppilaitosyhteisösään.

Yhteistä kieltä rakentamassa

Koulutusosio 2: Yhteistä kieltä rakentamassa - kodin ja koulun yhteistyö maahan muuttaneiden perheiden kanssa 11.3.2022 alkaen

Ilmoittautumiset 14.2.2022 mennessä.

Mietitkö, miten voisit kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ja aktivoida eri kieli- ja kulttuuritaustaisia vanhempia osallistumaan? 

Suomen Vanhempainliitto järjestää keväällä 2022 yhdessä Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa Yhteistä kieltä rakentamassa – Kodin ja koulun monikulttuurinen yhteistyö -koulutuskokonaisuuden. 

Koulutus antaa toisella asteella toimiville opettajille, oppilashuollon henkilöstölle, ohjaajille, rehtoreille ja johtajille valmiuksia ja keinoja toteuttaa ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyötä sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuutta.

Koulutuksen aikana osallistujat keräävät oman keinovalikoiman kotien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamiseen ja voimaantuvat viemään eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien osallisuutta eteenpäin oppilaitosyhteisössään.

Tietoa koulutuksesta

Milloin: keväällä 2022

Missä: Helsingissä

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat, opot, rehtorit ja johtajat

Toteutustapa: Monimuotototeutus

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta

Contact
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttaja
Maiju
Kangasaho
lehtori
+358 294471524
Maiju.Kangasaho@haaga-helia.fi