Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus

Opiskelijat s

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia kehittää oppilaitoksen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä teoria- ja tutkimustiedon perustalta.

Opettaja, ohjaaja, esihenkilö, johdon tai opiskelijahuollon toimija ammatillisessa koulutuksessa: Haluatko edistää organisaatiosi kokonaisvaltaista hyvinvointia?  Tule vahvistamaan osaamistasi ja varmistamaan hyvinvointia oppimisyhteisössä.

Kenelle suunnattu?

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä ammatillisen koulutuksen esimiehet ja johto, ja opiskelijahuollon toimijat ammatillisessa koulutuksessa.

1. Koulutukseen hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa (alempi tai ylempi) sekä kokemusta työskentelystä ammatillisessa koulutuksessa.

2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan tiimejä, 2 – 3 hlöä/organisaatio (tämä ei kuitenkaan ole edellytys).

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen myötä osallistuja vahvistaa edelleen osaamistaan ja kykyään:

  • tunnistaa oppimiseen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyviä tekijöitä erilaisissa oppimisympäristöissä
  • kehittää ja edistää hyvinvointia oppimisyhteisöissä
  • luoda edellytyksiä ja osaamista toimivan monialaisen yhteistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen
  • hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa oppimisyhteisöjen hyvinvoinnin tukemisessa

Tarkemmat tiedot koulutuksesta sekä hakemisesta tästä linkistä. Hakuaika on 1.10.-7.12.2022.

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus toteutetaan Ammatillisten opettajakorkeakoulujen (HAMK, Haaga-Helia, JAMK, OAMK ja TAMK) sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu Humakin yhteistyönä.
Päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu.

 

Hamk logo
Tietoja koulutuksesta

Kesto: 10 kk

Laajuus: 30 op

Ajankohta:17.1.2023 - 14.12.2023

Toteutustapa: verkkototeutus

Hinta: 600 euroa / osallistuja (alv 0 %)

Hakuaika: 1.10.-31.11.2022