Oppijan rinnalla

Oppijan rinnalla

Koulutusten tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstön verkko-opintojen osaamista.

Etsitkö koulutusta, jossa sinulla on mahdollisuus parantaa omia verkko-opintojen suunnittelu, ohjaus- ja opetustaitoja sekä parastaa hyviksi koettuja käytänteitä lähi- ja etäopetuksen yhdistämisestä, hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä?

Tämä on juuri se koulutus, jossa osallistuja saa monipuolista ja ajantasaista tietoa siitä, kuinka järjestää verkossa tapahtuvaa opetusta tehokkaasti ja opiskelijalähtöisesti.

Oppijan rinnalla hybridiympäristössä -hankkeessa voit osallistua yhteen kokonaisuuteen tai kaikkiin neljään kolmen opintopisteen laajuiseen koulutuskokonaisuuteen.  

Ajankohtaista

Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo, 3 op, 26.1.-13.2.2023

Tässä koulutuksessa saat ideoita innostavaan ja osallistavaan verkkoläsnäoloon sekä verkkoalustalla tai webinaarissa tapahtuvaan ohjaus- ja opetustoimintaan. 

Koulutuksen aikana tutustutaan erilaisiin sovelluksiin ja osallistaviin verkko-opetuksen menetelmiin, sekä kehitetään niiden avulla omaa ohjaus ja opetusosaamista.  

Keskeinen sisältö 

 • Ohjaus ja dialogisuus  
 • Opetusmenetelmät ja oppimistehtävät verkossa 
 • Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 
 • Työkaluja innostavan ja oppijalähtöisen oppimateriaalin valmistamiseen ja esittämiseen 
 • Saavutettavuus, tietoturva ja lisenssit 

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Zoomissa ja se sisältää itsenäisesti tehtäviä omaa työtä kehittäviä harjoituksia.

Aikataulu ja päivien teemat

 • To 26.1.2023 klo 13.00-16.00 Tutustutaan ohjausmenetelmiin eri verkkototeutuksissa 
 • Ti 31.1.2023 klo 13.00-16.00  Erilaiset työkalut innostavan ja osallistavan verkkoläsnäolon luomiseen 
 • Ke 8.2.2023 klo 13.00–16.00 Opetusmenetelmät ja oppimistehtävät verkkoon, saavutettavuus, tietoturva ja  lisenssit huomioiden 
 • Ma 13.2.2023 klo 9.00-12.00  Onnistuneet innostavat ja osallistavat verkkototeutukset 

Ilmoittautuminen to 19.1.2023 mennessä tästä linkistä.

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Pia Kiikeri, pia.kiikeri@haaga-helia.fi
lehtori Katja Wirenius, katja.wirenius@haaga-helia.fi
 

Muut koulutusosiot

Aikataulut tarkentuvat alkuvuodesta 2023
 

Videopedagogiikka 3 op 

Tässä osiossa tutustutaan, kuinka videota hyödynnetään monipuolisesti ja laadukkaasti etä- ja lähiopetuksen toteuttamiseen pedagogisesti perustellen.  

Koulutuksen aikana myös suunnitellaan ja toteutetaan opetusvideo oman ohjauksen ja opetuksen tueksi.  

Keskeinen sisältö 

 • Käsikirjoittaminen ja sen apuvälineet 
 • Tarvittavat välineet 
 • Tarvittavat ohjelmat ja applikaatiot 
 • Kuvaaminen 
 • Videoeditoinnin perusteet 
 • Saavutettavat videot. 
 • Tietosuoja ja tekijänoikeudet 
 • Erilaiset tekniikat, kuten Green Screen videot 
 • Videon jakaminen 
 • Oman osaamisen jakaminen 
 • Hankitun osaamisen implementointi omaan organisaatioon 

Toteutus

Koulutusosio toteutetaan sekä verkossa että lähitapaamisina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. 
 

 

Oppimisen- ja ohjaamisen virtuaaliympäristöt, 3 op 

Koulutuksen jälkeen opettaja osaa hyödyntää AR/VR/MR - ympäristöjen mahdollisuuksia oppimisen ohjauksen ja osaamisen arvioinnin tukena. 

Koulutusosiossa perehdytään lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksiin oman ammattialan opetuksen tukena. Koulutusosiossa suunnitellaan ja tuotetaan oma ammattialan oppimissisältö sekä perehdytään XR-pedagogiikan perusteisiin. 

Keskeinen sisältö 

 • Erilaiset virtuaaliset AR/VR/MR-ympäristöt oppimisen, ohjauksen ja osaamisen arvioinnin tukena. 
 • Laitteet sisällön käyttämiseen, kouluttamiseen ja –tuottamiseen 
 • Valmiit virtuaaliset ympäristöt oppimisen, ohjauksen ja osaamisen arvioinnin tukena.  
 • Virtuaalisten ympäristöjen mahdollistama pelillisyys 
 • Mahdollisuudet toteuttaa virtuaalisia ympäristöjä oppimisen ja ohjaamisen tukena 

Koulutusosio toteutetaan sekä verkossa että lähitapaamisina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. 

 

Hankkeessa jo totetettu:

Erilaisten verkkototeutusten pedagoginen muotoilu 3 op 

Koulutuksessa annetaan työvälineet oppijaa osallistavan oppimisprosessin suunnitteluun ja toteutukseen.  

Koulutuksen aikana osallistuja kehittää omaan verkkototeutustaan.  

Keskeinen sisältö 

 • Oppimisen muotoilu 
 • Kohderyhmän tunnistaminen 
 • Tavoitteiden asettaminen 
 • Pedagogiset mallit ja teknologiset sovellukset 
 • Aktiivisuus, vuorovaikutus ja yhteistoiminta 
 • Yhteisölliset/vertaiset/yksilölliset oppimisprosessit 
 • Oppimisprosessin vaiheistaminen 
 • Osaamisen osoittaminen verkossa 

Toteutus

Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina Zoomissa ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. 

 • Ti 11.10.2022, klo 13.00–16.00 
 • Ma 31.10.2022, klo 13.00–16.00 
 • Ke 16.11.2022, klo 13.00–16.00 
 • To 1.12.2022, klo 13.00–16.00 

Ilmoittautuminen tähän koulutukseen on päättynyt.
 

Lisätietoja

lehtori Pia Kiikeri, pia.kiikeri@haaga-helia.fi

myyntipäällikkö Jutta Paukkonen, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi

 

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: syksy 2022 - syksy 2023

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö

Toteutustapa: Verkkototeutus, osin lähiopetuksena

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Katja
Wirenius
lehtori
+358 294471728
Katja.Wirenius@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi