Opiskelijana liiketalouden tradenomitutkinnossa

Kuvituskuva

Lead paragraph

Sivulla on tärkeää tietoa liiketalouden tradenomitutkinnossa opiskeleville. Sivulta löydät tietoa tutkinnon rakenteesta, opintojen sisällöstä ja suuntautumisvaihtoehdoista.

Liiketalouden tradenomin opinnot

Linkit Liiketalouden tradenomitutkinnon materiaaleihin:

TRALI Helsinki:

TRALI Porvoo:

Tradenomiopinnot koostuvat kaikille yhteisistä avainosaamisten opinnoista (85 op) ja asiantuntijaosaamisten opinnoista (80 op), jotka voit suunnitella omien osaamistarpeiden ja ura-ajatusten pohjalta. Asiantuntijaosaamisiin sisältyy minimissään 30 op suuntautumisopintoja. Alta löydät liiketalouden tradenomitutkinnon suuntautumisvaihtoehdot. Asiantuntijaosaamisiin voit valita opintoja myös muista kuin omasta suuntautumisvalinnastasi ja myös toisten tutkintojen tarjonnasta. Asiantuntijaopintoihin kannattaa sisällyttää myös kieli- ja kulttuuriopintoja, joista Haaga-Heliassa on hyvä tarjonta. Tututustu, mihin kielitaitoa tarvitaan ja mitä työelämässä ajatellaan kielitaidon merkityksestä.

Lisäksi tutkintoon kuuluvat työharjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Helsingin kampuksen päiväopinnoissa on tarjolla kaikki suuntautumiset ja monimuoto-opinnoissa on tarjolla neljä suuntautumista. Monimuoto-opiskelijana voit valita myös päiväopintojen suuntautumisopintojaksoja, joista monia järjestetään myös virtuaalisina. Porvoossa on tarjolla digitaalisen ja visuaalisen markkinoinnin, taloushallinnon sekä liiketoiminnan kehittämisen suuntautumiset.

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös näytöillä.
Haaga-Helian avainosaamisten näyttöjen yksityiskohtaiset ohjeet ovat Moodlessa.
Tradenomitutkinnon avainosaamisten näyttöjen yksityiskohtaiset ohjeet ovat Moodlessa.

 

  Tietoa suuntautumisista (TRALI), Helsingin kampukset

  Tietoa suuntautumisista (TRALI), Porvoon kampus

  Tietoa koulutusohjelmista, ennen 2022 aloittaneet

  AMK-opiskelu
  Kansainvälisty opinnoissasi
  Kielten opiskelu Haaga-Heliassa