Olet täällä

Opintojaksoluettelo, OPS 2010

Opintojaksoluettelo, OPS 2010

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa noudatetaan uutta opetussuunnitelmaa syksystä 2014 lähtien.
Alla on ennen syksyä 2014 aloittaneiden opiskelijoiden opintojaksoluettelo.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma Tunnus Opinto-
pisteet
Perusopinnot    
  Pakolliset perusopinnot    
    Taloushallinnon perusteet ACC1LS030 (8)
    Kirjanpito ja katetuottolaskenta ACC1LS030A 4
    Taulukkolaskenta ja matematiikka ACC1LS030B 4
    Kansantalouden perusteet ECO1LS004 3
    Englannin kielen rakenteet ENG1LS001 3
    Englannin suulliset liikeviestinnän harjoitukset ENG1LS002 3
    Suomen asiakirjaviestintä FIN1LS018 6
    Liikeruotsin perusteet SWE1LS001 6
    Verkostoitunut liiketoiminta: WOR1LS001 (23)
     Johdatus liike-englantiin WOR1LS001A 2
     Markkinoinnin perusteet WOR1LS001B 3
     Organisaatiot ja johtaminen WOR1LS001C 5
     Suomen kielenhuolto ja rakenteet WOR1LS001D 4
     Tiedonhankinnan perusteet WOR1LS001E 3
     Työvälineohjelmistot WOR1LS001F 4
     Yhteisöviestinnän merkitys ja käytännöt WOR1LS001G 2
  Vaihtoehtoiset kielten perusopinnot    
    Chinese Business Communication CHI4LE002 3
    Spoken Communication in Chinese CHI4LE009 3
    Ranskan liikekielen perusteet 1 FRE4LS005 3
    Ranskan liikekielen perusteet 2 FRE4LS006 3
    Saksan rakenteet GER4LS063 3
    Saksan suullinen liikeviestintä GER4LS007 3
    Venäjän liikekielen perusteet 1 RUS4LS070 3
    Venäjän liikekielen perusteet 2 RUS4LS005 3
    Espanjan rakenteet SPA4LS005 3
    Espanjan suulliset kielenkäyttötilanteet SPA4LS004 3
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Cultures in Contact CUL2LS001 3
    Verkkoviestintä COM2LS050 3
    Yhteisöviestinnän muodot ja kehittäminen COM2LS062 3
    Yrityksen suhdetoiminta: COM2LS070 (8)
     Työelämän tapatietous COM2LS070A 2
     Suomen-ja englanninkielinen PR-viestintä COM2LS070B 4
     Yritystilaisuuden järjestäminen COM2LS070C 2
    Englannin liike- ja talousviestintä ENG2LS001 (5)
     Englannin kirjallinen liikeviestintä ja taloustietous ENG2LS001A 3
     EU-tietous englanniksi ENG2LS001B 2
    Suomen puheviestintä FIN2LS023 4
    Processing Information and Managing Documents INF2LE020 3
    Johdatus yritysoikeuteen LAW2LS045 3
    Työoikeus ja julkishallinto LAW2LS046 3
    Kokoukset ja matkahallinto LEA2LS060 5
    Toimiva strategiatyö LEA2LS075 3
    Tutkimuksen tekeminen: MET2LS030 (5)
     Johdatus tutkimuksen tekemiseen MET2LS030A 2
     Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen MET2LS030B 3
    Ammatillisen kasvun arviointi SLF2LS080 (3)
     Opintosuunnittelu SLF2LS080A 2
     Assistenttiuran suunnittelu SLF2LS080B 1
     Yrittäjyys ja liiketoiminta WOR2LS001 6
  Vaihtoehtoiset kielten ammattiopinnot    
    PR Chinese CHI4LE003 3
    Chinese Business Culture CHI4LE004 3
    Language project in Chinese CHI4LE050 2
    Economic Life of the Chinese-speaking Areas CHI4LE015 4
    Englannin kieliprojekti ENG4LS050 2
    Ranskan liike-elämä ja PR-viestintä FRE4LS007 3
    Suomi-Ranska -kulttuuritietous FRE4LS008 3
    Ranskan kieliprojekti FRE4LS050 2
    Ranskan talousviestintä FRE4LS030 4
    Saksan PR-viestintä GER4LS066 3
    Saksan kirjallinen liikeviestintä GER4LS009 3
    Saksan kieliprojekti GER4LS050 2
    Saksankielisen Euroopan talousviestintä GER4LS040 4
    Venäjänkielinen yritysviestintä RUS4LS010 3
    Venäjän kirjallinen liikeviestintä RUS4LS039 3
    Venäjän kieliprojekti RUS4LS050 2
    Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö: RUS4LS030 (4)
     Venäjänkielinen sopimusteksti RUS4LS030A 2
     Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa RUS4LS030B 2
    Espanjan yritysviestintä SPA4LS010 3
    Espanjan kirjallinen liikeviestintä SPA4LS043 3
    Espanjan kieliprojekti SPA4LS050 2
    Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta SPA4LS046 4
    Ruotsin liikeviestintä SWE4LS011 3
    Ruotsin kieliprojekti SWE4LS051 2
    Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä SWE4LS050 4
    Ruotsin PR-viestintä SWE4LS061 3
  Vaihtoehtoiset muut ammattiopinnot    
    Valitaan yksi liiketalouden koulutusohjelman laskentatoimen ja rahoituksen vaihtoehtoisista ammattiopinnoista    
    Laskentatoimen työelämäprojekti ACC4LS001 4
    Assessing and Planning Organisational Communication COM4LE002 3
    Julkisuuskuva -työelämäprojekti/Work-based Project
on Organisations and Publicity
COM4LE006 4
    Tiedon hankinta palveluna INF4LS020 3
    Tiedon arvo ja osaamispääoma organisaatiossa -
työelämäprojekti
INF4LS021 4
    Yrityksen oikeudelliset vastuut LAW4LS015 3
    Oikeus organisaatioiden toiminnassa -
työelämäprojekti
LAW4LS016 4
    People at Work LEA4LS080 3
    Work-based Project on HRM LEA4LS081 4
    Marketing and Networks MAR4LE006 3
    Markkinoinnin työelämäprojekti /Work-based Project
on Marketing
MAR4LE007 4
Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden
kielten tutkintovaatimuksiin kuuluvat opinnot
   
    International Business Chinese CHI4LE006 3
    Advanced Business Chinese CHI4LE007 3
    Introduction to Chinese Speaking Areas CHI8LE005A 3
    British Studies ENG8LE001 3
    Suomalainen yhteiskunta ja liike-elämä ENG8LS020 7
    Knowledge of Finland and the Nordic Countries FRE8LE070 6
    Venäjän kielenhuollon perusteet RUS4LS044 3
    Espanjankielinen portfolio Suomesta SPA8LS040 3
    Käännösharjoituksia suomesta espanjaan SPA8LS012 3
    Portfolio of Finnish Culture GER8LE060 3
Vapaasti valittavat opinnot    
    Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen ACC8LS060 3
    Assistentti ostajana BUS8LS001 3
    Työelämän toimeksianto BUS8LS003 1-6
    Chinese for Beginners CHI8LE004 6
    Intermediate Chinese CHI8LE005 3
    Valokuvaus ja visuaalinen viestintä COM8LS065 3
    Hallinnon englanti ENG8LS017 3
    Taloustekstien kirjoittaminen, englanti ENG8LS053 3
    Käännösharjoituksia ranskasta suomeen FRE8LS005 3
    Suomi-tietous ranskaksi FRE8LS028 3
    Ranskan perusteet 1 FRE8LS050 6
    Ranskan perusteet 2 FRE8LS060 3
    Saksankielisen Euroopan kulttuuriportfolio GER8LS082 3
    Saksankielinen kaunokirjallisuus GER8LS025 3
    Saksan perusteet 1 GER8LS050 3
    Saksan perusteet 2 GER8LS060 3
    Saksan käännösharjoituksia GER8LS081 3
    Nordisk Handel IBU8LS005 6
    Toiminnanohjausjärjestelmä ja assistentin työ INF8LS031 3
    Italian perusteet ITA8LS009 6
    Italian perusteet 2 ITA8LS010 3
    Italian rakenteet ITA8LS011 3
    Italian keskusteluharjoituksia ITA8LS006 3
    Japania verkossa 1 JAP8LS001 3
    Japania verkossa 2 JAP8LS002 3
    Internet-oikeus LAW8LS033 3
    International Business Law LAW8LS041 3
    Projektiassistenttina toimiminen LEA8LS040 3
    Yritysprojektin toteuttaminen LEA8LS042 3
    Työpsykologia LEA8LS036 3
    Venäjä-suomi kieli- ja kulttuuritandem RUS8LS070 3
    Pietari liiketoimintaympäristönä RUS8LS034 3
    Venäjä-tietous RUS8LS023 3
    Kyrillinen tekstinkäsittely RUS8LS107 3
    Sanomalehtivenäjä RUS8LS045 3
    Venäjän perusteet 1 RUS8LS050 6
    Venäjän perusteet 2 RUS8LS060 3
    Käännösharjoituksia espanjasta suomeen SPA8LS011 3
    Käännösharjoituksia suomesta espanjaan SPA8LS012 3
    Valencian maakunta liiketoimintaympäristönä SPA8LS038 3
    Espanjan perusteet 1 SPA8LS050 6
    Espanjan perusteet 2 SPA8LS060 3
    Assistentti Office-ohjelmien tehokäyttäjänä TOO8LS030 3
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6LS003 30
Opinnäytetyö    
    Opinnäytetyö/laskentatoimi THE7LS015 15
    Opinnäytetyö/markkinointi THE7LS013 15
    Opinnäytetyö/oikeus THE7LS011 15
    Opinnäytetyö/organisaatiot, johtaminen ja
henkilöstövoimavarat
THE7LS023 15
    Opinnäytetyö/tietoasiantuntijuus THE7LS019 15
    Opinnäytetyö/yhteisöviestintä THE7LS025 15