Olet täällä

Opinto-oppaat 2014-2015

Opinto-oppaat 2014-2015

Amk-tutkinto, nuorten koulutusohjelmat

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko
Myyntityön ko
Tietojenkäsittelyn ko
UP för turism, Borgå
UP i företagsekonomi, Borgå

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko

Ylempi amk-tutkinto

Palveluliiketoiminnan ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko

Opintojaksokuvaukset 2014-2015

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki, nuoret ja monimuoto
Liiketalouden ko, Porvoo
Liiketalouden ko, Porvoo, aikuiset
Liikunnan ja vapaa-ajan ko nuoret ja aikuiset
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko

Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko ops 2013
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin ko ops 2014
Myyntityön ko
Palveluliiketoiminnan ko (ylempi)
Porvoo Yhteiset / Gemensam / Common
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
UP i företagsekonomi, Borgå
UP för turism, Borgå
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko (ylempi)