Olet täällä

Opinto-oppaat 2012-2013

Opinto-oppaat 2012-2013

Amk-tutkinto, nuorten koulutusohjelmat

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki 
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myyntityön ko
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki
Utbildningsprogrammet för turism, Borgå campus
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki 
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki

Ylempi amk-tutkinto

Palveluliiketoiminnan ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko
Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko

Opintojaksokuvaukset 2012-2013

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma nuoret ja aikuiset

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen ko
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myyntityön ko
Palveluliiketoiminnan ko (ylempi)
Porvoo kielet / språk / languages
Porvoo Yhteiset / Gemensam / Common
Tietojenkäsittelyn ko, monimuoto
Tietojenkäsittelyn ko, nuoret
Tietojenkäsittelyn ko, Pasila - ennen syksyä 2009 aloittaneet
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
Utbildningsprogrammet för turism, Borgå campus
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus
Yhteiset / Common / Gemensam
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko (ylempi)