Olet täällä

Opinto-oppaat 2011-2012

Opinto-oppaat 2011-2012

Amk-tutkinto, nuorten koulutusohjelmat

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma
Journalismin koulutusohjelma
Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki - ops 2009
Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myyntityön koulutusohjelma
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki
Utbildningsprogrammet för turism, unga
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Journalismin koulutusohjelma
Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki - ops 2009
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan ko
Matkailun liikkeenjohdon ko
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki

Ylempi amk-tutkinto

Palveluliiketoiminnan ko
Tietojärjestelmäosaamisen ko
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Opintojaksokuvaukset 2011-2012

Finanssi- ja talousasiantuntijan ko
Hotelli- ja ravintola-alan ko
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko
Johdon assistenttityön ja kielten ko
Journalismin ko
Liiketalouden ko, Helsinki - ops 2009
Liiketalouden ko, Porvoo
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma nuoret ja aikuiset
Matkailun ko, Porvoo
Matkailun liikkeenjohdon ko
Myyntityön ko
Palveluliiketoiminnan ko (ylempi)
Polut
Porvoo kielet / språk / languages
Porvoo Yhteiset / Gemensam / Common
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki - ops 2009, aikuiset
Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki - ops 2009
Tietojenkäsittelyn ko, Pasila - ennen syksyä 2009 aloittaneet
Tietojärjestelmäosaamisen ko (ylempi)
Utbildningsprogrammet för turism, unga
Utbildningsprogrammet i företagsekonomi
Yhteiset / Common / Gemensam
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ko (ylempi)