Olet täällä

ICT-johtaminen ja -strategia

ICT-johtaminen ja -strategia

Tunnus: MGT4TA005
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Edeltävyysopinnot: pakolliset ICT-ammattiopinnot, erityisesti Tietohallinto-opintojakso (ICT2TA009)

Oppimistavoitteet

Kurssilla tarkastellaan ICT-organisaatiota tuotannollisena ja johdettavana kokonaisuutena ja tarkastellaan alaa tiedon, teknologian, talouden ja tuotannollisen toiminnan kautta. Oppimistavoitteet pyritään saavuttamaan teorian ja soveltavan osaamisen kautta.

Sisältö

 • ICT resurssina
 • informaation johtaminen
 • tulosalueiden tunnistaminen ja analysointi
 • johtamisen ja kehittämisen menetelmät
 • IT-kypsyyden arviointi ja sen merkitys
 • ryhmätyöt: alustava ja soveltava

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • PBL, projektioppiminen
 • lähiopetus, tuntiharjoitukset ja ryhmätyöt sekä etätehtävät
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot ja mahdolliset yritysvierailut
 • oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua opintosuorituksiin tai hankittuun työkokemukseen. Opiskelijan halutessa hyödyntää AHOT-menettelyä, on opiskelijan ilmoittauduttava normaalisti opintojaksolle ja sovittava AHOT-menettelystä opettajan kanssa viimeistään opintojakson alussa.

Vastuuopettajat

Tuomo Ryynänen
Petteri Puurunen


Oppimateriaalit

 • tunnilla jaettavat asiakohtaiset aineistot
 • tenttikirja
 • tehtäväkohtaiset aineistot
 • muut kurssilla jaettavat aineistot, joista ilmoitetaan opetuksen yhteydessä

Arviointiperusteet

Tentti (yksilösuoritus) 50 %
Ryhmätyö 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Osa-alueet 1 (40 % pisteistä) 3 (65 % pisteistä) 5 (80 % pisteistä)
Yksilösuoritteiden
arviointiperusteet
Tentti läpäisty

Tentti suoritettu hyvin.
Tuntiosallistumisest ja
tuntitehtävistä hyviä näyttöjä,
aktiivista keskustelua asiasta

Tentti suoritettu kiitettävästi
tai liki kiitettävää arvosanaa.
Tuntiosallistumisesta ja
tuntitehtävistä hyviä näyttöjä,
aktiivista keskustelua asiasta.
Muut näytöt, jotka puoltavat
kiitettävää arvosanaa.
Ryhmätyön
arviointiperusteet
Tehtävät tehty tyydyttävästi.
Tehtävät palautettu ajallaan.
Ryhmätyöstä hyvät arvosanat.
Tehtävät palautettu ajallaan.
Ryhmätyöstä hyvät tai
liki kiitettävät arvosanat.
Tuntiosallistumisesta ja tuntitehtävistä
hyviä näyttöjä, aktiivista keskustelua
asiasta.
Muut näytöt, jotka puoltavat
kiitettävää arvosanaa.