Olet täällä

Yrittäjyys tutuksi

Yrittäjyys tutuksi

Tunnus: ENT8LH107
Laajuus 5 op
Ajoitus: 30.3. - 22.5.2020
Kieli: suomi

 

Opintojakson kuvaus:

Opiskelija tutustuu yrittäjyyteen monipuolisesti niin, että hän tunnistaa omassa elämässään ja toimintaympäristössään yrittäjyyden monipuolisuutta ja mahdollisuuksia. Hän tiedostaa sen, että tulevaisuuden työelämässä yrittäjyys on yhä useammalle merkittävä osa omaa uraa ja työtehtäviä.

 

Edeltävyysehdot: ei edeltävyysehtoja

 

Sisältö ja tavoitteet:

  • tietämys erilaisista yrittäjyyden ilmenemismuodoista kuten esimerkiksi perhe-, ketju- ja osuustoimintayrittäjyys tai uudemmat muodot, kuten vaikkapa blogi- tai vlogi-yrittäjyys
  • tietämys erilaisista tavoista ryhtyä yrittäjäksi aina uuden yrityksen perustamisesta yrityskauppoihin tai sukupolvenvaihdoksiin
  • verkostoitumisen ja verkostojen merkityksen ymmärrys yrittäjyyden menestystekijänä sekä kiinnostus tunnistaa ja kehittää omia verkostojaan
  • tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuminen ja tulevaisuuden ennakoinnin perusymmärrys
  • liiketoiminnan suunnittelun haasteiden tuntemus.

 

Arviointiperuste: numeroarvio 0 - 5

 

Työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan virtuaaliopintoina. Itsenäistä työskentelyä aikataulutettuine tehtävineen, yrittäjähaastattelu ja ryhmätöitä verkossa.

 

Vastuuopettaja: Tarja Jokinen (tarja.jokinen(at)haaga-helia.fi).

 

Oppimateriaali: ilmoitetaan myöhemmin.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa 18.11. klo 8.00. Ilmoittaudu: https://e-lomake.haaga-helia.fi/lomakkeet/19434/lomakkeet.html
Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (ENT8LH107-3004) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana alkaen 2.12. klo 8.00. Haaga-Helian opiskelijoille on varattu kiintiö opintojaksolle.