Olet täällä

Opinnäytetyön orientointikurssi

Opinnäytetyön orientointikurssi

Tunnus: THE7RM001
Laajuus: 0 op
Ajoitus: lukukausi 5. tai 6.
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: opinnäytetyö
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perusopintojen lisäksi suurin osa ammattiopinnoista tulee olla suoritettuna.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyöprojektinsa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija joka on aikaisemmin kirjoittanut opinnäytetyöraporttia tai suorittanut vastaava projektia voi keskustelun jälkeen saada suorituksen opintojaksosta.

Sisältö

  • Tieteellisen tutkimuksen periaatteet
  • Tutkimusongelma
  • Aineiston kerääminen
  • Tutkimusmenetelmän valinta
  • Tuloksien analysointi ja tulkinta
  • Toiminnallinen ONT

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvä oppimispäiväkirja TAI
b. laajempi kotitehtävä

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Läsnäolo ja oppimispäiväkirja tai kotitehtävä.

Vastuuopettaja(t)

Eva Holmberg, Porvoo

Oppimateriaalit

Ilmenee toteutussuunnitelmasta