Olet täällä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö

Laajuus: 15 op
Ajoitus: 5. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: opinnäytetyö
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perus- ja ammattiopintojen tulee olla pääosin suoritettuina.
Tutkimustyön kurssi

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kypsyytensä itsenäiseen työskentelyyn ja omakohtaiseen ongelmanratkaisuun. Opintojakson tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelija hankkimaan tietoa ja soveltamaan sitä liiketaloudelliseen toimintaan liittyvien ammatillisten ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija soveltaa oppimaansa asiatietoutta opinnäytetyössään, jonka aiheen hän on ensisijaisesti valinnut erikoistumisalueeltaan.

Kaksi ohjaajaa arvioi hyväksytyn opinnäytetyön asteikolla 1-5.
https://student.home.haaga-helia.fi/group/pakki/opinnaytetyon-arviointi

Oppimistavat

Opiskelijan laadittua hyväksytyn aiheanalyysin hänelle nimitetään ohjaaja ja tukiohjaaja. Opiskelija esittää työnsä kolmessa seminaariryhmän kokouksessa. Ensimmäisessä esitetään lyhyesti johdanto, tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset sekä alustava lähdeluettelo. Toisessa esitetään teoreettinen osa ja suunnitelma miten empiirinen osa toteutetaan (kyselylomake, haastattelurunko). Kolmannessa opiskelija esittää analyysin ja tulokset. Opiskelija osallistuu ryhmän kaikkiin esittelyihin ja toimii kolme kertaa opponenttina. Opinnäytetyön ohjaaja antaa tarkemmat opponointi- ja seminaariohjeet.

Vastuuopettaja(t)

Opinnäytetyön ohjaava opettaja
Eva Holmberg, Porvoo (koordinaattori)
Marina Karlqvist, Porvoo (koordinaattori)

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön Haaga-Helian koulutusohjelmien yhteiset ohjeet ja liitteet ovat MyNetissä -> Opiskelu -> Opinnäytetyö.