Olet täällä

Ruoan ja juoman liitto

Ruoan ja juoman liitto

Tunnus: RES8PO033
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4.-6. lukukausi
Opetuskieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltu lähtötaso: RES8PO024 Tarjoilu- ja viinitietous

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteena on oppia valitsemaan ja perustellusti suosittelemaan sopivia viinejä erilaisille ruoille ja menukokonaisuuksille ottaen huomioon asiakkaan toivomukset.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee viinityypit ja niiden tarjoilutavat sekä ymmärtää ruoan raaka-aineiden vaikutuksen viinin makuun ja valintaan. Opiskelija osaa viinin tarjoilun käytännöt.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee viinityypit ja tarjoilutavat sekä viinin ja ruoan yhdistämisen perusperiaatteet ja erilaisten makuyhdistelmien syntymisen.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee viinin ja ruoan klassiset yhdistelmät ja uudet trendit sekä tietää makuelementtien yhdistelyn vaikutukset makukokemukseen. Opiskelija osaa valita ja suositella viinejä eri ruokalajeille ja menukokonaisuuksille.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Kurssimaksu

40€/opiskelija

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla voi olla vierailevia luennoitsijoita ja yritysvierailuja

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään ruoka- ja juomakulttuuria kansainvälisestä näkökulmasta.

Sisältö

Ruoan ja viinin yhdistelemistä opetellaan teoriassa ja käytännössä aineiston ja harjoitusten avulla. Kerrataan viinin esittelyä ja tarjoilua sekä maisteluetikettiä ja sanastoa. Suunnitellaan ja toteutetaan erilasia ruoka-annoksia ja menukokonaisuuksia sekä testataan viinin ja ruoan yhdistämistä maistellen ja arvioiden.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b. Lähiopetus, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävä

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävät

Vastuuopettaja(t)

Päivi Forsblom, Porvoo
Jaana Laaksonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Berglund, Immonen, Rinta-Huumo. 1998. Makuasioita viinistä ja ruosta. OTAVA

Lehtovaara, Hämäläinen. 2014. Ravintolakokin käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

Mäkelä. 2002. Ruoan ja viinin liitto. OTAVA

Alko. Viiniä Aterialla - opas viinin ja ruoan liittoon.

Muu mahdollinen kurssilla jaettu / osoitettu materiaali