Olet täällä

Miedot alkoholijuomat

Miedot alkoholijuomat

Tunnus: RES8PO022
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 7. lukukausi
Opetuskieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Anniskelupassi suoritettu

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteena on tutustua eri viini- ja oluttyyppeihin, oppia niiden valmistusmenetelmät ja tärkeimmät tuotantoalueet sekä ymmärtää makuun, laatuun ja säilyvyyteen vaikuttavat tekijät. Tavoitteena on myös oppia viinien ja oluiden tarjoiluetiketti sekä tutustua viinitermistöön ja aistinvaraiseen arviointiin.
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee tärkeimmät viini- ja oluttyypit sekä ymmärtää kasvuolosuhteiden ja valmistustapojen vaikutuksen juoman ominaisuuksiin. Opiskelija hahmottaa viinin tarjoilun ja maistatuksen käytännöt.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee tärkeimmät tuotantomaat ja –alueet, niiden ominaispiirteet sekä yleisimpien lajikkeiden käyttötarkoitukset ja tarjoilumenetelmät. Opiskelija hallitsee oluiden ja viinien tarjoilun ja osaa tulkita etikettien sisällön.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee klassiset rypälelajikkeet ja uudet trendit sekä tietää ulkoisten tekijöiden vaikutukset makukokemukseen. Opiskelija tunnistaa yleisimmät laatuluokitukset ja osaa antaa juomasuosituksia eri tarkoituksiin.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla on vieraileva luennoitsija elinkeinoelämästä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään juomakulttuuria kansainvälisestä näkökulmasta.

Sisältö

Viini- ja oluttietoutta opetellaan teoriassa luentojen ja tehtävien avulla sekä käytännössä harjoitusten ja aistinvaraisen arvioinnin kautta. Tutustutaan trendeihin ja kuluttajakäyttäytymiseen sekä harjoitellaan viinin esittelyä ja tarjoilua sekä maisteluetikettiä ja sanastoa.

Oppimistavat

Luennot ja osoitetun materiaalin itsenäinen opiskelu

Harjoitustehtävät

Tarjoiluetiketti ja aistinvarainen arviointi

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävät

Vastuuopettaja

Jaana Laaksonen, Porvoo

Kurssimaksu

30€/opiskelija

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa