Olet täällä

Sales and Service Skills

Sales and Service Skills

Tunnus: PSS2LP0032
Laajuus: 3op
Ajoitus: 3., 4. lukukausi
Kieli: suomi /englanti
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Asiakaskeskeinen myyntityö -kokonaisuus suoritettu. Myynti toimeksiannon kautta yhteydessä lukukauden muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Osaa välttävästi kuvata myyntiprosessin vaiheita, asiakaspalvelun merkityksen yrityksen maineenhallinnassa ja myynnin tehokkuuden mittareita.
Osaa välttävästi käyttää henkilökohtaisen myyntityön keinoja ja osaa puutteellisesti valita niitä tilanteen ja tavoitteen mukaan. Osaa välttävästi käyttää asiakaspalvelun keinoja ja osaa puutteellisesti valita tilanteeseen oikean lähestymistavan.
Osaa välttävästi käyttää myyntityön tehokkuuden mittareita ja välttävästi valita tilanteeseen parhaiten soveltuvat mittarit.
Osaa heikosti käyttää henkilökohtaisen myyntityön keinoja käytännön myynititilanteessa, asiakaspalvelun keinoja käytännön asiakaspalvelutilanteessa sekä myynnin tehokkuuden mittareita myyntityönsä tehostamiseen.
On heikosti läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät myöhässä.

Arvosana 3
Osaa kuvata myyntiprosessin vaiheet, asiakaspalvelun merkityksen yrityksen maineenhallinnassa ja myynnin tehokkuuden mittareita.
Osaa käyttää henkilökohtaisen myyntiyön keinoja ja osaa puutteellisesti valita niitä tilanteen ja tavoitteen mukaan.
Osaa käyttää asiakaspalvelun keinoja ja osaa valita tilanteeseen oikean lähestymistavan.
Osaa käyttää myyntityön tehokkuuden mittareita ja osaa valita tilanteeseen parhaiten soveltuvat mittarit.
Osaa suhteellisen hyvin henkilökohtaisen myyntityön keinojen soveltamisen käytännön myynititilanteessa ja asiakaspalvelun keinojen soveltamisen käytännön asiakaspalvelutilanteessa.
Osaa suhteellisen hyvin käyttää myynnin tehokkuuden mittareita myyntityönsä tehostamiseen.
On pääosin läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät pääosin ajoissa.

Arvosana 5
Osaa monipuolisesti kuvata myyntiprosessin vaiheet, asiakaspalvelun merkityksen yrityksen maineenhallinnassa ja myynnin tehokkuuden mittareita.
Osaa monipuolisesti käyttää henkilökohtaisen myyntityön ja asiakaspalvelun keinoja ja osaa valita oikean lähestymistavan tilanteen ja tavoitteen mukaan. Osaa monipuolisesti käyttää myyntityön tehokkuuden mittareita ja osaa valita tilanteeseen parhaiten soveltuvat mittarit.
Osaa erittäin hyvin henkilökohtaisen myyntityön keinojen soveltamisen käytännön myynititilanteessa ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaa erittäin hyvin käyttää myynnin tehokkuuden mittareita myyntityönsä tehostamiseen.
On läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa sekä palauttaa ja raportoi harjoitustehtävät ajoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteydet

Mystery shopping
Myynnin tuki ja vierailijat
Mahdollinen myyntiprojekti

Kansainvälisyys

Mahdollisen projektin vaatimassa laajuudessa.

Sisältö

Myyntiprosessi
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelutilanteen vuorovaikutustaidot

Oppimistavat

Luento, harjoitukset, ryhmätyöt, projektityö
Oman oppimisen arviointi

Vastuuopettaja(t)

Leena Aitto-oja, Porvoo

Oppimateriaalit

Pekkarinen, U., Pekkarinen, E. & Vornanen, J. 2006. Menestyvän myyjän käsikirja

Alanen, V., Mäkelä, T. & Sell, H. 2005. Myyntityön käsikirja

Roune, T. & Joki-Korpela, E. 2008. Tuloksia ratkaisujen myynnillä

Rope, T. 2009. Perusmyyjästä supermyyjäksi

Aalto, E. & Rubanovitsch, M. 2007. Myy enemmän – myy paremmin

Leppänen, E. 2007. Asiakaslähtöinen myynti

Aarnikoivu, H. 2005. Onnistu asiakaspalvelussa

Pitkänen, R. 2006. Parasta palvelua – Miten onnistut asiakkaan kohtaamisessa

Manning, G. & Reece, B. 2007. Selling Today – Creating Customer Value