Olet täällä

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte

Tunnus: OPI7LU001
Laajuus: -
Ajoitus: opinnäytetyön valmistuessa
Kieli: suomi
Opintojakson taso: opinnäytetyö
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on tehnyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön.

Oppimistavoitteet

Valtioneuvoston asetus on määritellyt kypsyysnäytteen seuraavasti: "Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa." (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista n:o 423/2005, §10). Opinnäytetyön valmistuttua jokaisen opiskelijan on annettava kypsyysnäyte kirjoittamalla teksti, jolla hän osoittaa sekä ammattiosaamistaan että kielenkäyttötaitoaan.

Sisältö

Kypsyysnäytteen aiheet (kaksi vaihtoehtoista) antaa opinnäytetyön pääohjaaja. Aiheet liittyvät joko opiskelijan omaan opinnäytetyöhön tai opinnäytetyön tekemisprosessiin. Kirjoitettavan tekstin tulee olla rakenteeltaan ehyt, yleiskielestä annettujen ohjeiden mukainen tekstikokonaisuus. Se alkaa pääotsikoinnista, jonka ohjaaja on joko valmiiksi antanut tai hän pyytää sitä tehtävänannossa. Muita tekstiltä vaadittavia piirteitä ovat kappalejako, luonteva virkerakenne, käsitteiden luonteva käyttö sekä välimerkki-, yhdyssana- ja alkukirjainohjeiden noudattaminen. Sivuotsikoinnit, taulukot ja luetelmat eivät kuulu tähän tekstiin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kypsyysnäytteen laajuus on noin yksi konseptiarkki eli 3-4 sivua käsinkirjoitettua tekstiä joka toiselle riville kirjoitettuna. Kypsyysnäytteen voi tehdä kaikkina yleisinä tenttipäivinä tai sen valvonnasta voi sopia erikseen ohjaajan kanssa. Opinnäytetyön pääohjaaja antaa opiskelijan pyynnöstä tälle luvan mennä kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyö on valmistunut. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan opiskelijan mynet-sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti Opiskelu > Uusintatentit.

Kypsyysnäytteen voi tehdä myös mediatiedotteena tai artikkelina, joka julkaistaan esimerkiksi opiskelijan kohdeorganisaation lehdessä tms. Artikkelimuotoisesta kypsyysnäytteestä pitää opiskelijan sopia etukäteen opinnäytetyön pääohjaajan kanssa.

Vastuuopettaja(t)

Opinnäytetyön pääohjaaja

Oppimateriaalit

Opiskelijan tekemä opinnäytetyö ja siihen liittyvä aineisto.

Arviointiperusteet

Opinnäytetyön pääohjaaja tarkastaa ja arvioi kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäyte voidaan hyväksyä, jos se osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan ja suomen kielen taitoa.