Olet täällä

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 2: Markkinointi

Liiketoimintaosaamisen työpaja, osa 2: Markkinointi

Tunnus: JAT2LU031B
Laajuus:  3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osa on osasuoritus opintojaksolle Liiketoimintaosaamisen työpaja.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää osallistuja liiketaloustiede markkinoinnin eri osa-alueisiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää markkinoinnin kentän laaja-alaisesti
  • hallitsee keskeiset markkinoinnin osa-alueet ja tietolähteet

Sisältö

  • Markkinoinnin käsite ja toiminnot; mitä markkinointi on ja miten siihen on tultu
  • Markkinoinnin keskeisiä kehitysnäkymiä
  • Palveluvetoisen tuotetarjonnan erityispiirteet
  • Palvelujen innovointi, strategiset valinnat ja digitaaliset palveluympäristöt

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 12 h
Itsenäinen opiskelu 69 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojakson osalla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja(t)

Marko Mäki, Vallila

Oppimateriaalit

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointiperusteet

Kehittämistehtävään linkittyvä projektityö 100 %