Olet täällä

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi

Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi

Tunnus: JAT2LU021
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma (YLIK), ylempi AMK
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso toimii pohjana opiskelijan opintosuunnitelma (HOPS) opintojaksojen valintapäätöksille, joten opiskelijan tulee olla Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman (YAMK) tutkinto-opiskelija.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteena on kartoittaa sekä yksilön että työympäristön kehittämisalueet, joiden perusteella opiskelija osaa laatia oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää, että:

·         opiskelija osallistuu lähiopetukseen ja siellä käytävään keskusteluun tai korvaa poissaolon Moodlessa annettujen ohjeiden mukaisesti

·         opiskelija suorittaa hyväksyttävästi oppimistehtävät

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikilla opintojaksoilla samanlainen. Vastauksia käytetään myös opintojakson kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Opiskelija voi hyödyntää oppimistehtävissään nykyisessä organisaatiossaan tai muissa yhteyksissä tehtyjä omaan osaamiseen ja toimintaansa liittyviä arviointeja. Opintojaksolla tehtävä osaamisen arviointi perustuu työelämän uudistuviin osaamistarpeisiin.

Kansainvälisyys

Oppimistehtävien lähdekirjallisuuteen suositellaan otettavaksi myös kansainvälisiä lähteitä.

Sisältö

Opintojaksolla arvioidaan työelämän nykyisiä ja tulevia osaamisia sekä tunnistetaan omaan työympäristöön ja työhön liittyviä osaamistarpeita. Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia oppimiseen ja osaamiseen liittyviä arviointeja oman osaamisen vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseksi. Opintojakso tukee opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista.

Oppimistavat

Lähiopetus
Yleinen palautekeskustelu lähiopetuksena
Itsenäinen työskentely
Oman oppimisen ja osaamisen arviointi

Arviointitavat

Opiskelijan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sen mukaisesti, täyttääkö opiskelija kohdassa ”Osaamistavoitteet ja arviointi” esitetyt vaatimukset.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Kirsti Kehusmaa, Pasila

Oppimateriaalit

Lähiopetusmateriaali
Arvioinnit ja oppimistehtäviin liittyvä lähdemateriaali