Olet täällä

Digitekniikat

Digitekniikat

Tunnus: DIG4TA021
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 26.10.– 18.12.2020
Kieli: suomi

 

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää valmiita komponentteja digitaalisen palvelun toteuttamisessa, osaa hyödyntää pilvipalveluita digitaalisessa palvelutuotannossa ja osaa toteuttaa digitaalisen palvelun käyttäen ajankohtaisia tekniikoita ja rajapintoja.

 

Sisältö

  • Valmiit komponentit
  • Pilvipalvelut
  • Ajankohtaiset toteutustekniikat
  • Rajapintatekniikat

 

Edeltävyysehdot

Perustaidot: html, css ja javascript.

 

Arviointiperuste

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

 

Arvosana 1

Opiskelija tuntee digitaalisten palveluiden rakentamiseen tarjolla olevia komponentteja.

 

Arvosana 3

Opiskelija tuntee tekniikoita, joilla digitaalisia palveluita voidaan integroida. Opiskelija osaa itsenäisesti etsiä valmiita komponentteja digitaalisten palveluiden toteuttamiseen. Opiskelija osaa vertailla digitaalisten palveluiden rakentamisen tekniikoita ja ehdottaa erilaisia ratkaisuteknologioita.

 

Arvosana 5

Opiskelija osaa perustella erilaisten digitaalisten palveluiden rakentamisessa käytettävien tekniikoiden etuja. Opiskelija osaa perustella, mitkä osat kannattaa rakentaa itse ja milloin kannattaa käyttää valmiita komponentteja. Opiskelija osaa toteuttaa digitaalisen palvelun, joka integroituu ulkopuolisiin palveluihin.

 

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla on mahdollisuus toteuttaa pieniä projekteja.
 

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia että ohjelmistoja).

 

Työskentelytavat

Verkko-opetus ja itsenäinen työskentely.

 

Vastuuopettaja

Mirja Jaakkola

 

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali lisätietoineen opintojakson Moodle-sivustolla.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2020 klo 8.00. ILMOITTAUDU TOTEUTUKSELLE >>
Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat MyNetin kautta tarjolla olevalle opintojaksolle (DIG4TA021) Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.