Olet täällä

Kirjanpidon ja verotuksen perusteet

Kirjanpidon ja verotuksen perusteet

Tunnus: BES2RM0022
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso toteutetaan yhteisprojektina seuraavien 4. lukukauden opintojaksojen/-osien kanssa: Ammatillinen viestintä 2 (COS2RM0022), English for Tourism Professionals 2 (ENG2RM203), Skriftlig affärskommunikation inom turismen (SWE2RM203), Kansainvälinen verkottuminen (OPE2RM0021), Tutkimusmenetelmät 2 (OPE2RM0023), Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 2 (PSS2RM0022), Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1 (SCS2RM0021), Kirjanpidon ja verotuksen perusteet (BES2RM0022) ja Asiakkuuksien hallinta (BES2RM0023).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen merkityksen. Opiskelija tietää kirjanpidon työvaiheet ja ymmärtää auttavasti yrityksen tilinpäätöksen sisällön. Opiskelija osaa auttavasti arvonlisäverotuksen käytänteet.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen merkityksen. Opiskelija tietää kirjanpidon työvaiheet ja ymmärtää hyvin yrityksen tilinpäätöksen sisällön. Opiskelija osaa hyvin arvonlisäverotuksen käytänteet.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen merkityksen. Opiskelija tietää kirjanpidon työvaiheet ja ymmärtää kiitettävästi yrityksen tilinpäätöksen sisällön. Opiskelija osaa kiitettävästi arvonlisäverotuksen käytänteet.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Kansainvälisyys

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. Tentti ja oppimistehtävä(t) TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät ja tentti

Vastuuopettaja

Pasi Romberg, Porvoo

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Tomperi: Käytännön kirjanpito, Edita

Tomperi – Keskinen: Käytännön kirjanpito harjoituskirja, Edita