Olet täällä

Katetuottolaskenta ja hinnoittelu

Katetuottolaskenta ja hinnoittelu

Tunnus: BES2RM0021
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei edellytetä aiempien osaopintojaksojen suoritusta.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee kirjanpidon merkityksen taloushallinnon tärkeänä osana. Opiskelija tietää kirjanpidon työvaiheet ja pystyy auttavasti laatimaan pienen yrityksen tilinpäätöksen.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee kirjanpidon merkityksen taloushallinnon tärkeänä osana. Opiskelija tietää kirjanpidon työvaiheet ja pystyy hyvin laatimaan pienen yrityksen tilinpäätöksen.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee kirjanpidon merkityksen taloushallinnon tärkeänä osana. Opiskelija tietää kirjanpidon työvaiheet ja pystyy kiitettävästi laatimaan pienen yrityksen tilinpäätöksen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen voidaan osoittaa näytöillä erikseen sovittavalla tavalla.

Työelämäyhteydet

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Kansainvälisyys

Mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Sisältö

  • kirjanpitovelvollisuus
  • kirjanpidon tehtävät ja työvaiheet
  • tilikausi
  • tiliryhmät ja kirjaussäännöt
  • hankintamenon jaksottaminen
  • kirjaamisperusteet
  • arvonlisävero kirjanpidossa

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Tehtävät, tentti

Vastuuopettaja(t)

Pasi Romberg, Porvoo

Oppimateriaalit

Lähiopetustunneilla käsiteltävän ja jaettavan materiaalin lisäksi

Tomperi: Käytännön kirjanpito, Edita

Tomperi – Keskinen: Käytännön kirjanpito harjoituskirja, Edita