Olet täällä

Työelämän kehittämistehtävän työpaja

Työelämän kehittämistehtävän työpaja
  • Tunnus: YTI1TV141
  • Laajuus: 3 op
  • Ajoitus: Lukukausi 1-X
  • Kieli: Suomi
  • Opintojakson taso: Ylempi amk-tutkinto
  • Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osallistuminen opintojaksolle ei edellytä aiempia suorituksia. Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen opinnäytetyö.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on

1) ymmärtää ONT-prosessi ja sen käytännöt,
2) ymmärtää mistä ONT-raportit koostuvat,
3) saada tukea oman ONT-suunnitelman työstämiseen sekä
4) jakaa ONT-kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa.

Sisältö

Kehittämistehtävän työpaja on foorumi, joka helpottaa opiskelijoiden ONT-projektien toteuttamista. Foorumi mahdollistaa tuen saamisen muilta opiskelijoilta. Se on foorumi, jossa opiskelijat jakavat kokemuksiaan. Se tarjoaa mahdollisuuden myös kehittää valmiuksia hyödyntää, jakaa ja yhdessä kehittää osaamista.

Kehittämistehtävän työpajassa käydään läpi ONT-prosessi ja sen käytännöt. Opiskelija tutustuu sopivassa vaiheessa erilaisiin ONT-raportteihin ja analysoi sekä raportoi yhden raportin. Opiskelija saa sopivassa vaiheessa tukea ONT-suunnitelman työstämiseen. Lopulta työpajassa esitellään oma ONT-projekti. ONT- ohje löytyy opiskelijan MyNetistä.

Työelämäyhteydet

ONT-projekti pohjautuu kehittämisprojektiin, jossa ollaan kehittämässä valittua työelämän osa-aluetta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Työpajaopinnot perustuvat monimuotoiseen opetukseen ja oppimiseen. Näitä muotoja ovat ryhmä- ja henkilökohtaiset ohjaukset, kokemusten jakaminen ja vertaisoppiminen, ryhmätyöskentelyt ja itsenäinen työskentely. Virtuaalista oppimisympäristöä käytetään etenkin tiedon jakamiseen, mutta se tarjoaa myös paikan, jossa opiskelijat voivat keskustella ja jakaa kokemuksia työpajaistuntojen välillä.

Opiskelija osallistuu vähintään neljään työpajaistuntoon (yhteensä 16 oppituntia). Istuntoja järjestetään n. kerran kuukaudessa. Opiskelija voi osallistua useampaankin istuntoon kiinnostuksensa mukaan. Opiskelija suorittaa työpajaistunnot siinä rytmissä kuin oman ONT-projektin eteenpäin vieminen vaatii. Ensimmäinen istunto järjestetään kuitenkin pakollisena kaikille aloittaville opiskelijoille aloitusvuoden keväällä. Siinä läpikäydään ONT-prosessi ja sen käytännöt.

Oman oppimisen arviointi

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Ei sovelleta.

Vastuuopettaja

Heikki Suominen

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen henkilö- ja istuntokohtaisesti.

Arviointiperusteet

Suoritus on hyväksytty/hylätty. Opiskelija saa merkinnät yksittäisistä suorituksista sitä mukaa on suoritukset valmistuvat. Työpajan hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien seuraavien suoritusten hyväksyntää:

1) Osallistuminen ensimmäiseen (yleis)istuntoon tai sen korvaaminen, jos osallistuminen mahdoton

2) Valmistuvan ONT-raportin esittelyn seuraaminen työpajassa

3) Osallistuminen oman ONT-suunnitelman työstämiseen työpajassa ja suunnitelma hyväksytty

4) Yhden opinnäytetyön arviointiraportti hyväksytty

5) Oma ONT-raportti esitetty ja käsitelty työpajassa

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.