Olet täällä

ICT:n johtaminen organisaatiossa (ops 2010)

ICT:n johtaminen organisaatiossa (ops 2010)
 • Tunnus: YTI1TV132
 • Laajuus: 3 op
 • Ajoitus: 2.-6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ylempi amk-tutkinto
 • Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ylemmän AMK-tutkinnon koulutusohjelma.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saa näkemyksen tietohallinnon johtamiseen liittyvistä haasteista sekä saa edellytyksiä kehittää menetelmiä IT-toiminnan arvonmuodostamiseksi.  Tavoitteena on tuottaa ymmärrystä tietohallinnon integroimiseksi toimintaympäristöön ja tunnistaa toimintaympäristöön liittyviä haasteita ja riskejä. Erityisen keskeinen tavoite on kerryttää näkemystä tietohallinnon ohjaukseen liittyviin mekanismeihin ja saada ymmärrystä tekijöihin, jotka vaikuttavat IT-organisaatioon.

Sisältö

 • Tietohallinnon muuttuvat roolit organisaatioissa
 • IT-resurssina
 • IT-hallintomallit
 • Tietohallinnon johtamisen kehityskohteet
 • Toimintaympäristön vaihtelevat haasteet

Työelämäyhteydet

Vierailuluennot

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Oman oppimisen arviointi.

Opintojakso Moodlessa.

Vastuuopettaja

Tuomo Ryynänen, Pasila

Oppimateriaalit

Kurssiopettajan tekemä luentomateriaali ja aihetta käsittelevät artikkelit (suomi/englanti). Mahdollisesta kirjasta ilmoitetaan kurssin aloituksen yhteydessä.

Arviointiperusteet

Yksilöharjoitukset + muut erikseen määrättävät näytöt

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.